ఒకరికొకరు మద్దతుగా..ఆశాలు, అంగన్వాడీలు

నవతెలంగాణ-జిన్నారం
మండల కేంద్ర మైన జిన్నా రంలో అంగన్వా డీలు, ఆశా వర్కర్లు ఒకరి కొకరు మద్దతుగా మంగ ళవారం సమ్మెను కొనసా గించారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో 16రోజులుగా నిరవధికంగా కొనసాగుతున్న అంగన్వాడీల సమ్మె, ఇటీవల ప్రారంభమైన ఆశా వర్కర్ల సమ్మె శిబిరాల బందాలు ఒకరికొకరు తమ బాధలను చెప్పుకుంటూ.. తమ కష్టాలను ప్రభుత్వం ఎప్పుడు తీరుస్తుందో అని ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకున్నారు. ఏళ్ల తరబడిగా సేవలందిస్తున్న తమకు ఇకనైనా న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీల బందం ప్రతినిధులు సుజాత, రాధిక, జయమాల, నాగమణి, భాగ్యలక్ష్మి ఆశ వర్కర్లు నాగమణి, నజీమా బందాలు పాల్గొన్నారు

Spread the love
Latest updates news (2024-06-12 10:46):

hemp k9K or cbd gummies for anxiety | 8tu blessed cbd gummies amazon uk | cbd full spectrum gummies advanced natural gEy pain relief | best cbd sleep gummies CCR with melatonin | budder beach chill cbd xKj gummies with thc | what ngd are cbd gummies | social cbd gummies kdP broad spectrum lemon | cbd anxiety gummies texas | broad spectrum KeT cbd gummies high potency | cbd vape cbd fruit gummies | how do i Wgi get cbd gummies | UOU cbd gummies for pain cost | are 3rC cbd gummies legal in germany | cbd infused uplift gummies jGT | cost yIV of royal blend cbd gummies | what mOL is purekana cbd gummies used for | smiles most effective cbd gummy | fOQ terp nation cbd gummies 750 mg | where can i buy cbd sSo gummies for diabetes | for sale cbd gummy diarrhea | jud cbd isolate 5 gummies pack | dr goldens OYi cbd gummies | highlands cbd most effective gummies | cbd gummies M1w swiss relief | cbd gummies UEk legal illinois | natures support cbd UFI gummies | are cbd gummies 3tB pegal in nj | 1500mg day cbd by dLN gummy creatures | Ven best sugar free cbd gummies | dr goldens az1 cbd oil gummies | sexo blog feB cbd gummies | hemp bombs cbd gummies ingredients WQF | zpI what cbd gummies to buy | smilz broad spectrum cbd gummies KKx | the doctors 7 out of SPo 10 cbd gummies | cbd InA gummies effect time | what is rjh the best cbd gummy for pain | reba mcentire jolly Kbs cbd gummies | vegan cbd gummies ezg high milligram | cbd gummies cape town IBg | super chill cbd yAO gummies 500mg review | diamond cbd oil gummie rings Ume | cbd oil aG1 gummy bears uk | cbd gummies in houston Svp | how I0b long until cbd gummies | cbd oil cbd gummies calming | pure vera cbd gummies VG9 for sale | sertraline lAC and cbd gummies | kenai farms cbd gummies legit YEE | cbd free trial gummies homemade