మానవత్వం ఎక్కడీ

మనిషిని మనిషిగా బ్రతకనివ్వని ఓ మనిషి..
మానవత్వం,మనిషితత్త్వం నీలోన వెతకక…
అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో వెతికి…
ఎక్కడా లేదంటు నిట్టూర్చి నీల్గుతూ…
రచనలే చేసేవు,రాగాలు తీసేవు…
మార్పు మార్పంటూ గోల చేసేవు…
మార్పన్నది అవసరం…
నీకు కాక అందరికీ…
తప్పన్నది చేస్తారు…
నువ్వు కాక అందరూ..
మనసన్నదే లేదు…
నీకు తప్ప ఎవ్వరికీ…
అనుకుంటూ గడిపేవు ఏళ్లకు ఏళ్ళు…
కలగంటు మరిచేవు నిజానిజాలు..
మార్పన్నదితెస్తే కాగలవో లేదో మహాత్ముడివి
అది నీలో వస్తే తప్ప కాలేవు మనిషివి…
మహాత్ములు కాలేని మనుషులెందరున్నా
బ్రతికి ఉంటుందేమో మానవత్వం..
మనుషులు కాలేని మహాత్ములెందరైనా
బ్రతికించలేరు ఇది సత్యం…

– కె.ఉమా
6301861963

Spread the love
Latest updates news (2024-04-15 17:05):

mile high cbd gummies BU8 | do you MqM need a medical card for cbd gummies | can cbd gummies oO0 make you tired the next day | where to buy cbd gummies in rockford illinois sUX | E9z best cbd gummies for child anxiety | top hat cbd 1ho gummies | U2n whats the best cbd gummy | how long is cbd Jgs gummies detectable in urine | cali cbd gummies 9Oz 250 mg | using cbd gummies anxiety | BWC cbd gummies for sale philippines | gummy with thc and cbd for pain cdO | cbd SYG gummies for sale | cbd gummies for 6AG anxiety for dogs | kore original cbd zRg gummies | is cbd gummies good for vOc naisea and diarrha | low price kalki cbd gummies | J9w where to buy cbd gummies for arthritis pain | cbd gummies UMr dosage reddit | manufacture of cbd gummies in jr0 the united states | 2GS cbd gummies for insomnia | LoP greenhouse cbd gummies tinnitus | exotics free trial cbd gummies | gummy cbd lemon tincture c8n headaches | cbd gummies UEk legal illinois | cbd gummies official houston | cbd Sth gummies and type 1 diabetes | cbd gummies d7J viagra donde comprar | tiger woods cbd gummies for cBz pain | hemplife cbd free trial gummies | A1O is natures only cbd gummies a scam | cbd mmO gummies penis enlargement | cbd gummies Q5Y best reddit | reviews for green ape cbd gummies LFM | cbd gummy promo code NcW | what do cbd gummies without thc do PY0 | does cbd gummies help lower s3M blood pressure | tKW do cbd gummies have any effect | cbd y8l gummies raise triglycerides | cbd 1500 mg gummies NPO | cbd gummies hA8 stevens brothers | yAV blue ring cbd gummies | which cbd gummy is P1Y best for arthritis | cbd gummies to fNW quit drinking alcohol | just chill products cbd 8Jf gummies | where to buy oros cbd k9z gummies | peaks cbd gummies GSv cannasour cup | cbd gummies PYX dose for anxiety | keylife cbd big sale gummies | cbd gummies to help you quit Mu3 smoking