పంచాయితి నిధులు దుర్వినియోగంపై విచారణ

నవతెలంగాణ – అశ్వారావుపేట
మండలంలోని జమ్మిగూడెం, ఆసుపాక పంచాయితీల్లో నిధులు దుర్వినియోగం మంగళవారం డిఎల్.పిఒ రాజీవ్ కుమార్ విచారణ చేపట్టారు. నిధులు దుర్వినియోగం స్వయానా పాలకవర్గంలోని కొందరు సభ్యులే కలెక్టర్, డిపి.ఒలకు పిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఆయన ఈ రెండు పంచాయితీల్లో విచారణ జరిపి, సభ్యులుచే రాతపూర్వక సమాచారం సేకరించారు. సంబందిత రికార్డులను సీజ్ చేసి తీసుకెళ్ళారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-04-16 09:58):

natures one gsc cbd gummies official website | what are cbd gummies for QTU sleep | cbd online sale gummy euphoria | 12 mg QMo cbd gummies | are there 600 mg 48F in cbd gummies | rosin cbd vape cbd gummies | kelly clarkson uXw cbd gummies scam | cbd gummies lV9 bear me | are hemp gummies same as cbd tXJ | enl cbd gummies el paso | openeye low price cbd gummies | smilz cbd Xyr gummies contact number | cbd gummies company anxiety | best tasting full spectrum cbd gummies igJ | jibe hM4 cbd gummies reviews | rocky mountain high denver cbd thc gummies k3E | best recommended cbd gummies 4oa to buy in michigan | where can i buy l62 cbd gummies in minnesota | cbd gummies legal tVn virginia | golden CTO bee cbd gummies | cbd gummies Yhg dr charles stanley | cbd gummies yum yum 7Q4 | iris gummies mPe cbd infused edibles | sugar free cbd gummies special justcbd RsY | cbd gels vs 8jk gummies | proper cbd z1O gummies dose | cbd free shipping delight gummies | hazel 6EJ hills cbd gummies scam | jolly cbd gummies to quit oNU smoking cigarettes | is cbd CRR gummies legal in ct | can you give 60E a kid cbd gummies | get nice Q3K cbd gummies | cbd oil lobster cbd gummies | cbd gummy cbd oil breastfeeding | gold bees cbd 4Fj gummies for sale | 25 mg cbd gummies 7kE reviews | what effects do u6T cbd gummies have | hillstone hemp cbd gummies 7OE website | lYj cbd gummies for ibs | camino cbd gummies duF review | where 4FO to buy pure cbd gummies | OVS review purekana cbd gummies | horny cbd online shop gummies | keoni cbd gummies phone number JwO | cbd rx gummies doctor recommended | smokiez 8lI cbd gummies 100mg | healing resources cbd QwS gummy bears | how long cbd gummies stay A7O in system | cbd gummies ft lauderdale fl u9o | fresh EPS bombs cbd gummies