కనకవల్లి హైదరాబాద్‌ వద్ద కోర్వై కనెక్ట్ ప్రదర్శన

నవతెలంగాణ-హైదరాబాద్ : సంప్రదాయ కొరవాయి బోర్డర్లతో కూడిన కంజీవరం పట్టు చీరల ప్రదర్శన ‘కొర్వాయి కనెక్ట్ – యాన్ ఇంట్రిన్సిక్ యూనియన్’ని ప్రదర్శన చేయనున్నట్లు కనకవల్లి హైదరాబాద్ వెల్లడించింది. అత్యంత క్లిష్టమైన, కొరవాయి బోర్డర్‌ల కూడిన కాంజీవరం క్లాసిక్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకటి. ఇది చీర యొక్క సాహసోపేత రంగుల వినియోగాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు రంగు యొక్క అద్భుతమైన వైరుధ్యాలను అనుమతిస్తుంది. ఈ పండుగ సీజన్‌లో హైదరాబాద్‌లో చూడగానే ఆకట్టుకునే కొరవాయి బోర్డర్లతో విభిన్నమైన మరియు కాంప్లిమెంటరీ రంగులతో కూడిన అద్భుతమైన కంజీవరం సిల్క్ చీరల శ్రేణిని కనుగొనండి.
వేదిక: ప్లాట్ నెం. 782, రోడ్ నెం. 44, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ – 500 033
గూగుల్ మ్యాప్స్: bit.ly/kanakavallihyd
తేదీలు: నవంబర్ 23, 24 & 25, 2023
సమయం: 10AM-8PM

Spread the love
Latest updates news (2024-07-19 17:22):

ageless herbs doctor recommended | long genuine drive capsule | how to increase SQ7 cum | nutrition for XkO erectile dysfunction | erectile dysfunction medications v8F online | penis injections for BI7 ed | extenze free trial ingrediants | what is good Xxn for erection | zinger male enhancement cbd oil | does EvH viagra work for venous leak | blue hMT and red male enhancement pills | is viagra sz2 a stimulant | technical term for 2rO penis | he she penis for sale | I2k extenze blue pill review | male extra male enhancement UQD pill | d aspartic 8nn acid pills | what age does penus stop growing n8a | buy asox9 most effective | does virmax cbd vape work | maxsize male enhancement formula cream iIw review | tadalafil anxiety reddit | viagra most effective nhs prescription | anxiety medication side effects sexually BQX | red online shop viagra 200mg | 100mg Ory white viagra s100 | rock vL5 hard weekend pill review | white panther zMH male enhancement pills reviews | fVR rite aid male enhancement | whats hwp mean on craigslist 7Oz | tentex free shipping forte | ot5 how many mg is viagra | liquor free trial store viagra | gnc viagra pills anxiety | similar free shipping cialis | cardura xl erectile dysfunction hT5 | do a1q craigslist hookups really work | do they sell LDT viagra pills at walmart | penis add doctor recommended on | beta alanine and rwz erectile dysfunction nih | libido enhancers KCA for males over 50 | your dick is iLJ perfect | viagra CBN 25 mg price | online shop libidio definition | viagra and sperm count Nli | how to stop premature 1Af ejactulation | libi grow 67l male sexual enhancer pills | penile CeP exercises for erectile dysfunction | top qgq 10 test boosters | erectile dysfunction cfr va disability 7522 Wym