మొగిలి మృతి బాధాకరం. సూరపనేని సాయికుమార్

నవతెలంగాణ-గోవిందరావుపేట
ఇమ్మడి మొగిలి మృతి చాలా బాధాకరం అని బిఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు సురపనేని సాయికుమార్ అన్నారు. గురువారం మండల కేంద్రానికి చెందిన ఇమ్మడి మొగిలి అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. మరణ వార్త తెలుసుకున్న సాయికుమార్ వెంటనే  మొగిలి భౌతికకాయాన్ని సందర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.  అదేవిధంగా మొగిలి కుటుంబాన్ని ఎల్లవేళలా ఆ దేవుడు ఆదుకోవాలని కాంక్షించడం జరిగింది. ఆయన మరణం తీరని లోటు అని తన యొక్క సానుభూతిని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇమ్ముడు మొగిలి కుటుంబానికి తమ పార్టీ ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. భౌతిక గాయాన్ని సందర్శించిన వారిలో గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు అకినేపల్లి రమేష్ సీనియర్ నాయకులు జాలిపర్తి రామారావు డొంకా వెంకన్న ఎండి ఫక్రుద్దీన్ తుమ్మల శివ మునగాల వెంకన్న అబ్బాస్ తదితరులు ఉన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-18 20:38):

purganic cbd gummies most effective | keoni cbd gummies o47 hair growth | who FoG owns condor cbd gummies | cbd Uz0 gummies sun state | are cbd oil 6iO gummies legal | IO1 how long do cbd gummy bears stay in your system | total bliss cbd gummies review j7q | 7Aw pure bliss cbd gummies stop smoking | hemp bombs cbd vYd gummies video review | best cbd gummies dAw for anxiety 2020 | hemp mNg fusion cbd gummies | high percentage cbd gummies bmp | are cbd gummies vegan 0U8 | cbd apple cider vinegar gummies xai | what are gummies cbd S2w | sKi pure kana premium cbd gummies cost | cbd gummy bears for quitting smoking VRN | bhR cbd pharm kiwi gummy bears delta 10 | laura ingrahm cbd TtP gummies | cbd gummies for 8X1 nausea from chemo | rachel cbd cream cbd gummies | cbd u2I gummies veritas farms | just chill products cbd 8Jf gummies | cbd HrO gummies more focus | i feel a body buzz from TlN 150mg cbd gummies | stop smoking with cbd gummies y8w | online shop cbd gummies fargo | living cbd gummies cbd oil | what are cbd gummy drops for gBL | how long does 1 cbd gummy stay in 2kR your system | hemplucid cbd gummy online shop | oly cbd gummies doctor recommended | full i91 spectrum cbd gummies 2021 | best places weP to buy cbd gummies | for sale acdc cbd gummies | hf1 hazel hills cbd gummies side effects | verde choice select cbd gummies HYT | cbd gummies fx0 sold at walgreens | 30 mg cbd inu gummi cost | cbd gummies Sbs in san antonio | 6TF cbd pure kana gummies | the clear 8cm cbd gummies | just Lh6 cbd how much per gummy | 1uU cbd gummies south dakota | cbd gummy manufacturers MOe private label | relax STQ babe cbd gummies | cbd gummies for kids wisconsin legal oH5 | doctor recommended albanese gummies cbd | cbd gummies online shop bienfaits | cbd K2m gummies for irritability