రెంజల్ మండలంలో చురుకుగా కొనసాగుతున్న వరి కోతలు

వరికోతలు
వరికోతలు

నవతెలంగాణ రెంజల్

రెంజల్ మండలంలో వర్షాకాలం వరి పంట కోతలకు రైతన్నలు శ్రీకారం చుట్టారు. మండలంలో వర్షాకాలం సీజన్లో 14. 421 ఎకరాలు సాగు చేయగా, బుధవారం నుంచి వరి కోతలు ప్రారంభమయ్యాయి. గంటకు 2008 వందల రూపాయలు కోత యజమానులు వసూలు చేస్తున్నారు. మండలంలోని వీరన్న గుట్ట గ్రామ శివారులో వరి కోతలు ప్రారంభించారు
Spread the love
Latest updates news (2024-06-18 20:25):

cbd gummies black bottle kLA | cbd gummies XLt side effects reddit | benefits cbd Uxz gummy bears | cbd free shipping detox gummies | csn 8hf cbd gummies give you diarrhea | 8fM hillstone hemp cbd gummies review | best vuJ cbd gummies pain relief | cbd gummies high potency 125 reviews i9P | yumi cbd rEm gummies review | cbd gummies qgc vs drug test | Dr2 do cbd gummies constipate you | green lobster cbd 0VY gummies stop smoking | cbd doctor recommended sleep gummie | joe rogan cbd gummies CXQ | free trial olly cbd gummies | vLS hometown heroes cbd gummies | cbd gummies are gqs made from | cbd gummies for joint jOV relief | empire extracts ond cbd gummies | true 10 cbd ew7 gummies | genuine kids cbd gummies | cbd bg4 gummies earth fare | super chill cbd gummies o83 50 mg | kjj cbd gummies increase size | cbd wjt gummies federal law | justcbd cbd kFK gummy bears | keanu reeves cbd N4T gummies reviews | how much AoB are true bliss cbd gummies | can i take aleve pm Oaq with cbd oil gummies | healthy leaf 78v cbd gummies | GvP kushly cbd gummies owner | green 3yh apple flavor cbd gummies | cbd gummies in colorado QJ1 springs | does Ws5 cbd gummies pass drug test | do cbd pc6 gummies work for agoraphobia | cbd gummies for sleep 8Ep 2021 | where to buy hemp bombs sHS cbd gummies | allergy l3V to cbd gummy | cbd gummies most effective wotk | cbd Rl8 gummies and side effects | viralix cbd gummies male enhancement 5nt | reviews keoni cbd RKb gummies | bDF high tech cbd gummies reviews | tqo creating better days 150 mg cbd gummies | gummies cbd mSw oil spectrum | are cbd gummies and U5m edibles the same | trubliss cbd 432 gummies 750 mg | 1YR cold pressed cbd gummies | vJj amazon natures boost cbd gummies | cbd sour watermelon gummies 04I