పంచాయతీ కార్మికులను పట్టించుకోవాలి

నవతెలంగాణ-భిక్కనూర్
గ్రామపంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వం తక్షణమే పట్టించుకోవాలని పంచాయతీ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు యాదగిరి తెలిపారు. మండల కేంద్రంలో పంచాయతీ కార్మికులు చేపట్టిన నిరసన దీక్షలు శుక్రవారం 16వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ కార్మికులు మాట్లాడుతూ పంచాయతీ కార్మికులు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలీచాలని వేతనాలతో పనిచేస్తున్నారని, ప్రతి కార్మికుని కనీస వేతనం అమలు చేసి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.ఈ కార్యక్రమంలో పలు గ్రామాల పంచాయతీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-21 03:03):

viagra free shipping damage | female libido enhancers reviews bcT | strong back n3m sexual enhancement pills | reddit cbd cream supplements | 1DO viagra better on empty stomach | bT8 blackcore male enhancement pills | mechanism of 3vh action of viagra | how to 00w make penis small | is viagra hsa XpW eligible | headache during erection big sale | viagra fdq precisa de receita | does nitric oxide help with erectile l0y dysfunction | crazy bulk WIG testo max review | silodosin vs most effective tamsulosin | erectile dysfunction evaluation PH6 and new treatment options | kangaroo f1 online sale | magnum sexual AvG performance pills | lisinopril MrK helps erectile dysfunction | american TKH diabetes association erectile dysfunction | deactivate big sale pandora one | handsome up penis gqN pump | fast acting male enhancement GS8 pills gnc | sex with a grudge pills sJV | viagra water retention free trial | viagra doctor recommended sertraline | erectile dysfunction DpH prostate cancer symptoms | supercharge male vOk enhancement pills reviews | 0sW diabetes causing erectile dysfunction | dragon fxT herbs male silk moth | olive oil and lemon xGf juice good for erectile dysfunction | tJH tribulus terrestris testosterone booster | different tNa ways for a woman to pleasure herself | does ginger cure erectile dysfunction BYK | does mk nXv 677 cause erectile dysfunction | 95c does divalproex cause erectile dysfunction | order free trial valacyclovir | Oxe male enhancement pills names | viagra male enhancement pills reviews PFJ | cbd cream vigrx plus shipping | how nOy to strong erection | blood pressure medicine side effects ed XXP | Csk does aloe vera help erectile dysfunction | online sale supplement for memory | blue rhino plus ObO male enhancement | testosterone supplements walmart free shipping | does va pharmacy JPR cover viagra | rovestra where to buy CM9 | progression of erectile BeJ dysfunction | exercise for Trx erectile dysfunction and premature ejaculation | best doctor recommended pills