సేవలాల్ సేన 9వ ఆవిర్భవ వేడుకలను విజయవంతం చేయాలి… 

నవతెలంగాణ -చివ్వేంల :- సేవాలాల్ సేన 9వ ఆవిర్భావ వేడుకకు గిరిజన బిడ్డలు అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని  సేవాలాల్ సేన మండల అధ్యక్షుడు భూక్య  నాగునాయక్ అన్నారు.. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలో స్థానిక విలేకరులతో మాట్లాడుతూ శనివారం హైదరాబాద్ సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించే సేవాలాల్ సేన తొమ్మిదవ ఆవిర్భావ వేడుకలలో సేవలాల్ సేన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు భూక్య సంజీవ్ నాయక్ పాల్గొంటున్నారని, గిరిజనులు అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొని  ఆవిర్భావ వేడుకలని విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. రాజ్యాధికారం దిశగా కలిసి కట్టుగా పయనించాలని పిలుపునిచ్చారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 09:30):

ills that keep tEm you harder longer | erectile dysfunction m7g in teenagers | doctor recommended vigrx plus walmart | american superstar male enhancement e5N | how to increase penis length and girth naturally rlG | lbG principio activo del viagra | viagra dosage free shipping strengths | OyE enlarged prostate herbal remedies | male online shop enhancement guide | red genuine libido | can viagra make hemorrhoids byb worse | duraflex male free shipping enhancement | aldactone and erectile dysfunction Rmz | 8ek does biotin help with erectile dysfunction | buy big sale viagra sildenafil | demographic anxiety male enhancement | top jrU 10 safest diet pills | enomet most effective gains | herbal free trial for uti | most effective otc viagra reddit | 8Sl viagra advent calendar commercial | shark tank pill deal QXh | does 77G viagra come up in drug test | rite aid M9v sex pills | viagra 5AT pills non prescription | free trial vimax pills | indian stud horse U3i male sex enhancement | how long after alcohol can i take 7c0 viagra | erscribed cbd oil | erectile dysfunction shot VG6 chesterfield mo | male enhancement pills near RNW me | 8Hi supplements to increase stamina | strike up pill cbd cream | do kegels gAe work for erectile dysfunction | male hard on cOu pills | what vitamins make penis JlB bigger | sexual male online sale enhancement | alpha extreme free trial supplement | how much does viagra cost in JyS the philippines | 2019 Uuw medical top male enhancement pills | when did l3M they start having erectile dysfunction pills | can xRW kids get erectile dysfunction | ouy stores that sell viagra | sex cbd vape drug | ron cbd vape jeremy cock | side effects of sildenafil 7il viagra | at what age does a 2uq mans penis stop growing | 4pP how much is penile lengthening surgery | viagra no prescription usa QO5 | how to get bigger pennis naturally fast G8K