10న క్రీడా పాఠశాలలో ప్రవేశానికి నైపుణ్య పరీక్షలు 

– ఎంఈఓ పావని 
నవతెలంగాణ-బెజ్జంకి 
ఈ నెల 10న క్రీడా పాఠశాలలో 4,5వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు మండల కేంద్రంలోని బాలుర ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాల మైదానంలో నైపుణ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఎంఈఓ పావని బుధవారం తెలిపారు.4వ తరగతికి సెప్టెంబర్01, 2014 నుండి ఆగస్ట్ 31,2015,5వ తరగతికి సెప్టెంబర్ 01,2013 నుండి ఆగస్ట్ 31,2014 మద్య జన్మించిన ఆసక్తి గల బాలికలు,బాలురు నైపుణ్య పరీక్షల్లో పాల్గొనాలని ఎంఈఓ తెలిపారు.వివరాలకు బాలురు ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు మాలతి(9949453619)సంప్రదించాలని ఎంఈఓ సూచించారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 12:06):

6tD hydrochlorothiazide 25 mg tablet brand name | Nfx could medications cause erectile dysfunction | what sIW will make my dick hard | ashwagandha root testosterone big sale | rock hard reviews pill cD3 | viagra who makes it odi | ill NMQ with 100 on it | how to have sex with a 7sb big woman | male vs female libido QGM | rabbit male big sale enhancement | Gat nootropics for memory and focus | size on big sale supplement | ginger for for sale men | walmart medication for So7 erectile dysfunction | what is a penis eBU extension | herbal products uDT for erectile dysfunction | how to 3nL order viagra without a prescription | anxiety viagra government funded | erectile jnE dysfunction tablets uk | free shipping surgical male enhancement | Cul does dmha cause erectile dysfunction | 21g does cantalope help erectile dysfunction | information on extenze big sale | viagra how often cbd cream | ear infection and erectile duE dysfunction | for sale viagra precautions | f7N how to boost testosterone levels | erectile dysfunction clinic san 5pc francisco | does masteurbating 7DA affect erectile dysfunction | vja dwayne johnson snl erectile dysfunction | erectile dysfunction anxiety cranberry | natural male hormone booster Nsr | reliable generic viagra free shipping | viagra best time to take Fc7 it | blue label miB concepts salary | penis large doctor recommended medicine | online sale enlargel | viagra age minimum online shop | hanging penis big sale | does erectile dysfunction lower sperm count vXf | fzR high sex drive women | how to get 95c hard and stay hard longer | viagra online sale and propranolol | xxx O8m goldrellas 500 mg male enhancement 19153 | low price viagra for honeymoon | do cbd gummies HHD work for erectile dysfunction | how to get tkz a big dick | extenze 3000 most effective | para que sirve lJ3 el viagra masculino | causes of no sex drive in female sGo