నిద్ర ఏకండీషన్స్‌ అప్లై..!

ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే
దినసరి వ్యాపారాల్ని కట్టిపెట్టి
ఓవరుకోటులా విడిచి హాంగరుకి తగిలించి
మంచంపై కొంత తేలిక పడాలి..!

నీ రంగు రంగుల ఇంధ్ర భవంతిలో
ఎన్ని కాంతుల ధగధగలు ఉన్నా
చిక్కని చీకటితో దోస్తీ చేసి
తల్పంపై నీ తనువు సేద తీరాలి..!

నువ్వెంతటి స్థితిమంతుడవైనా కావచ్చు
నువ్వెంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉండవచ్చు
అయినా వీటన్నింటినీ
మూసే నీ కన్నుల వాకిట వదలాలి..!

మంది-మార్భలం నీ వెంట తిరగవచ్చు
విద్వత్తుతో నీవెంతో కీర్తి పొందవచ్చు
అయినా వీటన్నింటినీ
మరిచి నిద్రను నీవు శరణు కోరాలి..!

బ్రాండెడు పెగ్గుల మందు నిశాతోనో
మోతాదుకు మించి అల్జొలాం టాబ్లెట్లతోనో
మొండి చేసి నిద్రపోవాలంటే మాత్రం
మగతగా తూలిపోయే మత్తే గతి..!

నిద్రకు ఉన్నోడు లేనోడు తేడా లేదు
వయసుతో నిమిత్తం లేదు
కులం మతంతో సంబంధం లేదు
వర్గం, ప్రాంతం అసలేదీ లెక్క కాదు..!

బ్రాండెడు ఎ.సి.ల చల్లదనం
సున్నిత పరుపుల మెత్తదనం ఉన్నా
మెదడు ఆలోచనల సంక్లిష్టతను
వీడకుంటే మాత్రం
శరీరం ఆదమరచి నిద్రపోలేదు..!

పగలంతా శ్రమతో అలసిసొలసి
గడిచిన కాలాన్ని రేపటి కలవరాన్ని కట్టి పెట్టి
చిన్నపిల్లాడిలా నిశ్చింతగా సోలిపోతే
నిదురమ్మ నిను చక్కగా కరుణిస్తుంది..!

అప్పుడే రాత్రి పట్టే ఆ గాఢ నిద్ర
కొన్ని గంటల మరణాన్ని తలపించినా..
ఉదయం లేవగానే ప్రాణం
నీలో కొంగొత్తగా వికసిస్తుంది..!!
– డా. వాసాల వరప్రసాద్‌
9490189847

Spread the love
Latest updates news (2024-06-23 09:40):

cbd gummies g3Y and type 2 diabetes | cbd gummies for teens in nevada jfr | cbd gummy manufacturers MOe private label | doctor recommended cbd experience gummies | hDl cbd gummies online georgia | cbd frog uEI gummies review | dRe how much cbd to take gummies | kFn is cbd oil better than gummies | vn4 just cbd gummy worms review | organixx cbd DHi gummies for sale | maj cbd gummies for man | cbd gummies for testosterone c66 | koi yE3 cbd gummies 20pk tropical fruit | tiger dyS woods eagle hemp cbd gummies | should gummy ROe cbd burn my throat | eating a whole P5S bag of cbd gummies | flower of life cbd gummies review b8M | night time SI3 cbd gummies | what are gummies cbd S2w | wyld cbd gummies 9DI thc free | cbd gummies to mpU stop drinking | are there 600 mg 48F in cbd gummies | katie couric cbd sU1 gummy | gummy EQz bears cbd thc | how much eGA are cbd gummies to stop smoking | 2g doctor recommended cbd gummies | blue moon s89 cbd gummies 50mg | does rite aid sell cbd gummy bears 6a9 | kats botanicals cbd GPS gummies on amazon | sugar free cbd gummies BYJ amazon | cbd gummies in xD4 delaware | cbd x gummies XeR 8 | walgreen cbd doctor recommended gummies | cbd infused gummies OQX recipe | miracle cbd gummies as seen on shark 2af tank | alpha iq qPl cbd gummies | what is delta 8 xxB in cbd gummies | z5c best cbd gummies that are on the market thc free | cbd gummies tampa Mp3 fl | infused b7G edibles cbd gummies | hazelhills cbd cbd vape gummies | cbd most effective gummies buy | dr igv hemp cbd gummies | cbd gummies fda anxiety | mayin bialik cbd gummies lNy | can you l4O take cbd gummies through tsa | cbd gummies in kentucky MT5 | is oHc natures one cbd gummies a scam | reliva cbd wellness gAT gummies review | BUp can you eat expired cbd gummies