నవ్వుల్‌ పువ్వుల్‌

కాఫీ – కాపీ

రామ్‌ : బేరర్‌ ఒక కాపీ తీసుకురా?
బేరర్‌ : ఇరవై రూపాయలు సార్‌.
రామ్‌ : ఎదురు షాపులో రెండు రూపాయలు అంటుంటే నువ్వెందుకు 20 అంటావ్‌. నీ షాపుకు ఎవరైనా వస్తారా ఇలా రేట్లు పెంచుతుంటే…
బేరర్‌ : ఎదురు షాపులో తాగే కాఫీ ఇవ్వరు సార్‌. జిరాక్స్‌ కాపీ ఇస్తారు. అదే కావాలంటే అక్కడికే పొండి.
డాడ్‌ గిఫ్ట్‌
భార్య : ఏమండీ… టాటూ సెంటర్‌కి పోదాం పదండి.
భర్త : టాటూ సెంటర్‌కి ఎందుకు?
భార్య : నీ చేతి మీద డాడీ గిఫ్ట్‌ అని టాటూ వేయించాలి. అందుకు.
భర్త : నా చేతి మీద డాడీ గిఫ్ట్‌ అని ఎందుకు? నీకు మతుండే మాట్లాడుతున్నావా?
భార్య : మీ డాడీ లక్ష రూపాయలు పెట్టి బండి గిఫ్ట్‌ ఇస్తే దాని మీద డాడ్‌ గిఫ్ట్‌ అని వేయించుకున్నావుగా. మరి మా నాన్న కూడా నాకు నిన్ను 10 లక్షల పెట్టి కొనిచ్చారు. అందుకు!
ఏమీ కనిపించట్లేదు….
భార్య : ఎక్కడున్నారు. ఎందుకు అంత టెన్షన్‌గా మాట్లాడుతున్నారు?
భర్త : నేను కారులో వున్నాను. మన కారు స్టీరింగ్‌, క్లచ్‌, బ్రేకు, యాక్సలేటర్‌ అన్నీ దొంగలెత్తుకుపోయారు. ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు?
భార్య : మందు తాగావా?
భర్త : హా.. కొద్దిగానే తీసుకున్నా. నేను కారు గురించి మాట్లాడుతుంటే నువ్వు మందు గురించి మాట్లాడతావేంటి?
భార్య : ముందు వెనుక సీటులోనుండి ముందుకు రండి. అన్నీ కనిపిస్తాయి.
చీమ – ఏనుగు

చీమలు అన్నీ కలిసి ఓసారి సైకిల్‌ రేస్‌లో పాల్గొన్నాయి. అనుకోకుండా రోడ్‌ మధ్యలో ఏనుగు నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది.
అప్పుడు అందులోని ఓ చీమ సడన్‌గా సైకిల్‌ బ్రేక్‌ వేసి అరుస్తూ… ఏంటి ఇంట్లో చెప్పే వచ్చావా? లేదా చావడానికి వచ్చావా?

Spread the love
Latest updates news (2024-06-12 12:26):

high blood sugar symptoms em7 with diabetes | feline diabetes jjS high blood sugar symptoms | T2r does eating carbs raise blood sugar | does xUQ not sleeping affect blood sugar | fluctuating blood sugar levels diabetes wVY | 131 blood sugar lMC level fasting | best foods 6R5 to balance blood sugar levels | food w8b for low blood sugar | high sugar drinks lead to blood kF9 | does A3J pooping affect your blood sugar | do green mT1 bananas lower blood sugar | blood sugar level compared to a1c WLy | lemon juice Ca2 lower blood sugar | blood sugar reading 8II of 116 | qDg what does a fasting blood sugar of 107 mean | fEa low blood sugar low appetite | is pure sugecane UnJ bad for blood sugar | elevated blood 5CO sugar affect pregnancy | eating Qda sugar for low blood sugar | blood sugar for women O22 non fasting | bK8 does mint lower blood sugar | best way to take HEb cinnamon to lower blood sugar | medtronic uFU blood sugar monitoring system | can low blood 9ja sugar make you feel feverish | what does 158 blood sugar mean E51 | blood sugar 6v4 very low | morning blood sugar 2sd 284 | does any alcohol help level blood sugar IV2 | does oatmeal help g4r blood sugar | blood DJ7 sugar 66 diabetic | is 115 a good weH blood sugar | does artificial sweetener increase blood vB8 sugar | qIQ does high blood sugar increase cholesterol | does the IsM placenta regulate blood sugar | how much insulin should i take MdP to lower blood sugar | normal random blood sugar levels chart S60 | what does DmW blood sugar ac hs mean | doesdoes your blood sugar go up with age cEd | best hpv exercise for lowering blood sugar | instrument used to Tso check blood sugar level | is a flushed face a X1M sign of high blood sugar | cistus lower blood fIy sugar | low blood EHe sugar crave spicy food reddit | best over the JId counter blood sugar reducers | low blood pressure and sugar R1s symptoms | will blood kC7 sugar below 100 give a1c test good results | eat often to stabilize blood sugar and cortisol Jkk | blood sugar high during rWl period | 7se is 90 low blood sugar | how high non JJa diabetic blood sugar