పసర పోలీస్ స్టేషన్లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

నవతెలంగాణ – గోవిందరావుపేట
మండలంలోని పసర పోలీస్ స్టేషన్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర పదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ఎస్ఐ సిహెచ్ కరుణాకర్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. స్టేషన్లో నిర్వహించిన ఫ్లాగ్ మార్చ్ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. జెండా ఆవిష్కరణ సందర్భంగా పోలీసులు కవాతు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 16:40):

just cbd hemp infused gummies mxw 1000mg | cbd 9Pw gummy dosage sleep | free shipping niva cbd gummies | pure cbd gummies dr oz eHv price | where can i buy bio gold Tha cbd gummies | v87 cbd gummies oklahoma city | which is h6t better hemp gummies or cbd gummies | smilz cbd gummies malik RvO | earth kratom cbd G9N gummy | focal cbd gummies big sale | cbd Ss5 hemp gummies effects | what store has cbd Ry7 gummy or drops | yum yum cbd oil gummies lIB | YPd redeem sleep cbd gummies | free shipping cbd gummies froggies | cbd gummies help you lose weight bhS | highline wellness 5MX cbd night gummies | native cbd XIh gummy bears | curts cbd anxiety gummies | cbd gummy making machine qPv | medterra cbd sleep b7s gummies | ordering cbd official gummies | fTB whats gummi cbd oil | 2fU lucent valley cbd gummies scam | do cbd gummies xcp give you a high | md choice cbd FiX gummies | cbd arthritis cbd oil gummies | kats botanicals cbd crk hemp gummies | 2200 mg cbd 9R3 gummies | pure cbd gummies near me a2N | platinum x cbd infused gummies 1200 czN | where to buy mayim NXa bialik cbd gummies | plus mango cbd relief EwR gummies review | georgia 0eS hemp cbd sour gummy bears | where to buy jolly cbd gummies shark tank fJ9 | dkI what are cbd gummies for anxiety | does platinum x cbd gummies contain k2 Nvj | pediatric Dow cbd gummy dosage chart | how long for cbd gummies to kick in W7u reddit | cbd gummies zPm and oil | is it legal tBo to order cbd gummies online | smiles cbd official gummies | can cbd gummies help you stop q36 smoking cigarettes | xJC cbd gummies and lamotrigine | botanical farms cbd bSA gummies cost | lHj shark tank cbd gummies tinnitus | does cbd gummy make K6Y you sleepy | dale KXQ earnhardt jr cbd gummy bears | 20 to 1 FCY cbd gummies | dr IdD jeremiah cbd gummies