అలవిగానిదేదో

కరుగనితనం అనుకుంటుందిగానీ శూన్యంలోనుంచి కురిసేదేముంటుంది దట్టంగా కమ్ముకున్న నల్లని మేఘపటలం నిండా విస్తరించి అలజడిగా కదిలించేవరకు పచ్చదనాలు అలుముకున్న ఆనందాలు విస్మయ…

ధృతరాష్ట్ర పాలన

ధృతరాష్ట్ర పాలనలో హింస వెయ్యి కాళ్లతో నడుస్తోంది. ఒకానొక బుల్డోజర్‌ వ్యవస్థ జాతుల మధ్య వైరాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. కొండమీదికి లోయల…

తలపుల మడి

తూనీగను చూసినప్పుడల్లా రెక్కలు విరిచి పట్టుకున్న నా రెండు వేళ్ళకు నే వేసుకోవాల్సిన శిక్షేమిటో అర్థం కాకుండా ఉంటుంది నెమలీకను తల్చుకున్నప్పుడల్లా…

అంతా పోగొట్టుకున్నటు

కాళ్ళు చాచుదామనుకున్నా ఒళ్ళు విరుచుకుందామనుకున్నా నోరు బార్లా తెరిచి ఆవలిద్దామనుకున్నా గుండెలనిండా ఊపిరి పీల్చుకుందామంటే కొండచిలువ చుట్టేసినట్టుగా ఉంటది వీరుడిని తలుచుకొని…

Latest updates news (2024-05-21 03:46):

low blood sugar symptoms Chc in non diabetics | what is a child normal blood sugar level PWo | 300 blood sugar l1H a1c | blood sugar pxb levels for 23 year old | why are finger use to test blood sugar Pfq | how long after a meal should 66Y i check blood sugar | dog low blood sugar JyJ pancreas | foods to boost blood sugar 80Y | LYi after eating when does blood sugar peak | what is the normal sugar WXa of the blood quizlet thanatochemistry | tuG how long does it take for blood sugar to lower | my blood sugar shot up and i 2ai didn eat anything | ringing in ears Qi4 low blood sugar | does sweet n low affect blood sugar M0h | Iyv does inositol lower blood sugar | 1 hour postprandial LVR blood sugar normal range | what type of insulin for blood sugar uQa of 563 | 4nU eating healthy but blood sugar still high | high blood bQo sugar and sleeplessness | how does acv affect QbB blood sugar | blood sugar levels all day Vk9 | does plaquenil cause yah low blood sugar | why does blood sugar rise 6ds in the morning | is milk raise Dc0 blood sugar | foods 58d that will help stabilize rising blood sugar | does smoking 7mI affect blood sugar levels | spotty Yqk vision low blood sugar | high blood sugar symptoms burning sensation b1o tinnitus | can ambien raise blood ImF sugar | what VnE should be the blood sugar before going to bed | does vinegar cure muo blood sugar | WVU how does walking help blood sugar | does owH medicare pay for blood sugar monitors | 5n2 can you get spikes in blood sugar | 3fp how long before fasting blood sugar test | blood sugar kYe level 64 mg | avocado blood sugar levels nFs | how many lemon drops for low blood aWp sugar | when should i take z7V my blood sugar level | can lsb high blood sugar make you dizzy and nauseous | KYC high blood sugar chest pressure | can zyprexa cause high tR8 blood sugar | can allergies raise u42 blood sugar | how JdF fast blood sugar rise after eating | how to check blood sugar after l6K meal | jE4 gestational diabetes low blood sugar end of pregnancy | high blood 5fw sugar cause wbc high | eating plan to OIX control blood sugar | what is normal blood sugar level t9f uk | hsw does fiber regulate blood sugar