అంతా పోగొట్టుకున్నటు

కాళ్ళు చాచుదామనుకున్నా
ఒళ్ళు విరుచుకుందామనుకున్నా
నోరు బార్లా తెరిచి
ఆవలిద్దామనుకున్నా
గుండెలనిండా ఊపిరి
పీల్చుకుందామంటే
కొండచిలువ చుట్టేసినట్టుగా ఉంటది

వీరుడిని తలుచుకొని
ఒక అమర గీతం
పాడుకోబోతే
పెదవులూ నాలుకా చలిస్తాయే కానీ
గొంతు పెగలదు
ఏడ్చిఏడ్చి గుండె కడిగేసుకోవాలంటే
కన్నీటి వరదకు ఎవడో
మోకాలొడ్డినట్టూ ఉంటది

నాతో వచ్చే నీడ కూడా
నా లాగే అనిపించదు
ఎవడో వికృతంగా గీకేసినట్టూ ఉంటది

తోడు వచ్చిన భుజాలూ పాదాలూ
నన్ను ఒంటరిచేసి తోవ తప్పి
పోయినట్టూ ఉంటది

ఎవడో పొద్దుపొడుపును సైతం
అరిచేతుల నడుమ నలిపి
గుట్కా నమిలి ఉమ్మేస్తున్నట్టూ అనిపిస్తది

వీధి కుక్కల మూతులకు
గోవతాళ్ళు చుట్టేసి కట్టి
ఎవడో గడీల వదులుకున్నట్టూ ఉంటది

చూర్లలో మడిచిపెట్టిన గొంగళ్లకు
చెదలు పట్టినట్టూ

చిలుక్కొయ్యకు తగిలించిన
గజ్జెల పేర్ల తాళ్లు చీకిపోయినట్టూ
కీచురాళ్ల కంఠాలకు
తాటినారల తోటి
ఉరులు పోసినట్టూ ఉంటది

మందమీద తోడేలు పడితే
తల్లి మేకలు చెల్లాచెదరై పరుగెడుతున్నట్టూ
అనిపిస్తుంది

కళ్ళు తెరిస్తే చాలూ
భావ వీధులన్నీ ఖాళీయే
గుండెలు బాదుకుంటే
అగ్గిపెట్టి బండలు చీరుకుంటున్నట్టున్నది

కృష్ణబిలం ఏ క్షణం ఏ జీవిని
మింగేస్తుందోమోనని భయం
– పర్కపెల్లి యాదగిరి, 9299908516

Spread the love
Latest updates news (2024-04-15 16:38):

low blood sugar lines qzX in eyes | 318 blood sugar after 93W eating | eosinophils count zVg high and low blood sugar | does nettle lower blood sugar n0H | beer nQu and fasting blood sugar | blood sugar 239 cbd oil | blood sugar 3EW levels for 70 year old | how to treat high blood Nt7 sugar level | new technology to test EHv blood sugar | how does beta cyclodextrin affect g6P blood sugar | does serrapeptase raise blood hqr sugar | how IUY much turmeric for blood sugar | cbd oil high blood suger | paleo diet blood sugar 84x | iphone app for Jkj testing blood sugar | balanced blood sugar 7zh and sleep | should type XnE 2 diabetes blood sugar be | apple cider vinegar benefits UWY blood sugar | sedentary lifestyle cause high blood diQ sugar | where to OrI get blood from dog to test blood sugar | is yawning a HSF sign of low blood sugar | is 90 too low rWv for blood sugar | does 362 eating vegetables lower blood sugar | can parasites affect blood sugar TWQ | fasting blood sugar of 85 Sxa | how long to improve blood 5lJ sugar numbers | fainting low Khq blood sugar pregnancy | pre 2mO meal blood sugar 131 | bmY blood sugar 217 2 hours after eating | can 57w nitrofurantoin raise blood sugar | early symptoms of 1bx blood sugar that too high | JJi my blood sugar is 140 fasting | can NOX non diabetics get high blood sugar | Vyr blood sugar of 540 mg dl | shaking tp0 with blood sugar 80 2 hours after eating | can cranberry juice lower blood Mmu sugar | can sugar intake zd7 affect blood pressure | implantable blood p6K sugar monitor | what does eY5 89 blood sugar mean | is DYX fasting increase blood sugar | diabetic nba blood sugar after food | normal blood sugar range gJb post meal | high blood sugar and 2z4 complication of diabetes | blood sugar drop nocturnal dOI seizures | ways to Ork lower blood sugar levels naturally | pomegranate increase blood sugar kO1 | qqU high and low blood sugar levels chart | what is considered a t3T dangerous level for blood sugar | what good blood sugar levels GB6 | 136 blood bRb sugar after eating