మహిళల పట్ల మహనీయుని ఆలోచనలు

'ఇంటి పనుల కోసమే ఇల్లాలు. భర్తను ఆమె సుఖపెట్టాలి. ఆమె అవసరాలు భర్త తీర్చాలి. ఇది సామాజిక ఒప్పందం. దీనికి కట్టుబడి…

లిప్పన్‌ కళాకృతులు

లిప్పన్‌ ఆర్ట్‌ లేదా మడ్‌ మిర్రర్‌ ఆర్ట్‌ అనేది గుజరాత్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన కళ. నేను గత నెలలోనే గుజరాత్‌ రాష్ట్రాన్ని…

ఆదివారం కోసం ఎదురుచూస్తాం…

ఉద్యోగం చేసే వారు ఎవరైనా వారంతరం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఆ రోజైనా హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చని. ఇక యువత గురించైతే…

సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారు

           చాలా మంది మహిళలకు సోషల్‌ మీడియా అంటే భయం… ఇది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ఎంతో మంది మహిళలు సోషల్‌…