ప్రశాంతంగా పరిక్షలు..

నవతెలంగాణ – డిచ్ పల్లి
తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరిధిలో బుధవారం ఉదయం జరిగిన డిగ్రీ 4 వ 5వ రెగ్యులర్ మరియు బ్యాక్ లాక్ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు1133మంది విద్యార్థులకు గాను 962మంది హాజరయ్యారని, 171గురు విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారని, మధ్యాహ్నం జరిగిన యూజీ 01.వ 03.వ రెగ్యులర్ మరియు బ్యాక్ లగ్ సెమిస్టర్ పరీక్షకు 625 మంది విద్యార్థులకు గాను 581 విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారని, 44 మంది విద్యార్థులు గైరాజరయ్యారని, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరీక్షా ల నియంత్రణ అధికారిని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అరుణ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:15):

how x4D to make your seman thicker | what does a ym7 viagra pill do for a woman | best pe supplements cbd vape | B9O male masturbation techniques video | correlation YKu between vasectomy and erectile dysfunction | take cialis with or without aWb food | african male enhancement mandingo dG2 epub | QOq adderall and erectile dysfunction | erectile dysfunction co0 and cheating | adhd brain D1a erectile dysfunction | how to ask for zNq viagra prescription | can oxtellar cause a33 erectile dysfunction | ink doctor recommended supplements | QYy natural libido for women | ill svb to last all night | best male enhancement bnr pills ultra | male stamina free shipping products | EFO cream to make your dick hard | sizerect ultra advanced formula maximum strength 0PT male enhancement pills | male enhancement pills Uzo virectin | increase libido big sale men | does extenze male enhancement pills really VNF work | how does viagra work video xAw | best ed pill at Rl1 cvs | how to make AVL my sex drive higher | learn wo7 how to last longer in bed | buy feS reload male enhancement | manfaat viagra most effective | omO erectile dysfunction due o diabetes | happy pills feel good formula 5PD same capsules | dragon male enhancement pill by gXV cks corp | top male juP enhancement drugs | erectile dysfunction n6K from meth | erectile dysfunction nlo medicine in pakistan | reaccion de viagra en mujeres u8O | does trileptal cause daN erectile dysfunction | erectile KL3 dysfunction tv ads 2019 | male enhancement pills dollar yFC general | bigger penis C8T vs penis pills | what tea is 69x good for erectile dysfunction | real hAS skill male enhancement pills for sale | can male enhancement pills make you fail a drug test 920 | cialis WpK male enhancement pills side effects | what 5yH is the average time a man last in bed | viagra 6 pack low price | diet to prevent erectile FFN dysfunction | sildenafil online shop o viagra | sex yourself for sale | same low price natural supplement | Eco how to improve penis erection