కలివిడే దారి

ఎద్దులు విడిపోవడం
హద్దులు గీసుకోవడం
విడి విడిగా బతకడం
పడిపోయి ఏడ్వడం
దీర్ఘకాలం చెల్లింది

పులినోటబడి చావడం
ఉనికి ప్రశ్నార్థకమవడం
ఖర్మపై ప్రశ్న మొలవడం
పులి ఎత్తేనని తెలవడం
తోనే…తెలివిడి పెరిగింది
మళ్ళీ కలివిడి మిగిలింది

పులి రాజ్యమైన ఆ వేట
పులులకిక కష్టమైందట
ఎద్దుల శృంగారం ఆటకు
కొత్తగా ఆవుల తోలారట
అన్నీ ఒకటై నిలిచాయట

ఊపిరాడని పులులు మారి
ఎద్దులతో మాట కలిపాయి
ఇందులో మర్మం ఏంటంటూ
ఆవులెద్దులు చర్చ చేశాయి
విడదీసి పడగొట్టే పులులు
ఆటలిక చెల్లవని తేల్చాయి

ఆనాటి గుణపాఠం ఇప్పుడిక
మనిషికొక పాఠంగా మారింది
విడివిడి పోరాటాలు చాలవని
కలివిడి పోరుబాట పట్టారనేది
రైతు పోరుబాటలో తేటమైంది
రెజ్లర్ల తిరుగుబాటతో స్పష్టమైంది
– ఉన్నం వెంకటేశ్వర్లు

 

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 09:49):

cialis free shipping time release | how x51 to fix erectile dysfunction reddit | j29 sex with a micropenis | cbd vape stoneforce pills | anxiety gnc mood supplements | how long UaH does extenze stay in your system | cialis best price cbd vape | why do thiazide diuretics cause pzB erectile dysfunction | erectile F2V dysfunction after covid vaccine | range of penis size 6x6 | strongest over the counter yHg water pill | natural tIB factors prostate health | how common is viagra fC8 use | Oxe male enhancement pills names | what oXn age can erectile dysfunction begin | sex of men official | how do i make my penis grow JPX | how to SVv increase penis in hindi | what is a i19 erectile dysfunction specialist | can i 6eO take 2 50mg viagra pills | free shipping med sex | homemade doctor recommended penis | cialis affiliate program for sale | maverick male enhancement pills tOb | milk big sale prostate meaning | over the zvT counter erectile dysfunction cream | coupons for free LV4 viagra | labeto for sale definition | BkV erectile dysfunction clinic massachusetts | H6I bad headache after taking viagra | urchase hK6 viagra online with prescription | natural RhN ways to make penis larger | best cuC shark tank male pill | viagra koupit most effective | can phenytoin cause erectile 1P7 dysfunction | how common is 9JP erectile dysfunction in 40s | male to female breast syv enhancement pills | KP2 make viagra at home | male online sale enhancement dangers | how can i get a pRQ bigger penis naturally | average penis size TYy when hard | sexual dkb pill guaranteed to work | does cock ring work 9dP | 3S2 how to help erectile dysfunction in natural ways | can losing weight cause erectile jvO dysfunction | 7Un can you take viagra if you dont have ed | viagra X7r fruits and vegetables | 3lr male enhancement pills hazard | viagra free trial discount | what is SPs viagra pill