వీరేశం గెలుపుకు కృషి

నవతెలంగాన చిట్యాల టౌన్ :
నకిరేకల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన చిట్యాల మాజీ వార్డ్ మెంబర్ పోషబోయిన నరసింహ, రైల్వే మల్లేష్ ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వేముల వీరేశం గెలుపుకు కృషి చేస్తాం అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జంపాల వెంకన్న, జడల చిన్నమల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-19 05:01):

thc cbd 9Ys gummies edible possible allergic reactions | cxN higher the better in mg in cbd gummies | liberty gummies low price cbd | cbd guru gummies low price | sarahs GMW blessing cbd gummies | what do OVL full spectrum cbd gummies do | gummy cbd supplement facts awM | cbd gummies hemp i5g bombs price | biowellness genuine cbd gummies | cbd anxiety gummies texas | uncle fjf bud cbd gummies | cbd doctor recommended sleeping gummies | will cbd gummies show Gxk in a urine test | is it legal to give your Gln child cbd gummies | super cbd gummies for hair loss shark tank tlI | tranquileafz cbd gummies free shipping | cbd aW9 and thc in gummies | how long 19A do cbd gummies stay in effect | cbd gummies for migraine relief Xll | smilz cbd a9C gummies review | who owns uly cbd nTa gummies | wJE cbd oil watermelon gummies | 10 to 1 cbd to thc UzN gummies | C16 what are cbd gummies made of | QbB cbd gummies cause constipation | cbd F3y gummies getting kids high | vitafusion cbd gummies 5q8 amazon | cbd gummies Q3f help for | green 3aR cbd gummies price | fx cbd r7z gummies 200mg | condor cbd GXg gummies penis enlargement | cbd gummies in texas daz legal | Wd9 mainstream cbd delta 8 gummies | cbd gummies from buitrago cigars F3k | best HtU cbd sleep gummies on amazon | tommy shT chong cbd gummy | air uys travel with cbd gummies | green farm cbd gummy 8uM candies | high cbd low thc gummies for e15 anxiety | natures Ynu one cbd gummies for sale | cbd living most effective gummies | cbd bTL shark tank gummies | can you drink alcohol with cbd gummies 33S | cbd distillate gummy anxiety | cbd vs thc gummies zUg reddit | brighter days cbd gummies DOS | cbd KVX gummies for sex walmart | cbd MY8 gummies by steve harvey | are ek5 cbd gummies bad for your health | budpop cbd gummies for br3 anxiety