కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పి సుదర్శన్ రెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించిన మహిళలు….

నవతెలంగాణ- రెంజల్: రెంజల్ మండలం నీలా గ్రామంలో ప్రచారానికి విచ్చేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పి సుదర్శన్ రెడ్డిని బీసీ సెల్ మండల అధ్యక్షులు గోసల గంగా కిషన్ భార్య గోసుల శాంత ఆయనకు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు గోసుల గంగా కిషన్, షాబాజ్, పాశం లక్ష్మి, స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-21 05:49):

cbd farmhouse gvf delta 8 gummies review | cbd cannabis gummies genuine | wellness cbd gummies customer service nsB | cbd gummy club doctor recommended | are cbd gummies bad aER for your heart | zuri cbd gummies for sale | how long before you pk4 feel the effects of cbd gummies | xgP cbd gummies to help with alcohol cravings | 3Mh can i take two cbd gummies | green otter cbd gummies owner 1We | kids 59e ate cbd gummies | are cbd gummies legal in south z5l carolina | cbd gummy bears 500mg JzM | oyB what happens if u eat to meany cbd gummys | cbd gummies nHK st paul mn | total pure cbd Tur gummy bears 150mg | sour bhotz b0G cbd gummy | doozies cbd gummies cbd cream | fun drops cbd gummies Xs1 website | cbd gummies t9l 60 mg | valhalla tropical twist cbd DbP gummies review | cbd Au0 oil gummies near lake worth | watermelon slice cbd tPF gummies | cbd gummies show WEf on shark tank | j2H gummy bear cbd with thc | are cbd gummies effective for anxiety 1OO | trubliss cbd gummies on Gae amazon | bad effects of cbd gummies bPS | how long till cbd I76 gummies | QNs best cbd gummies ny state | cte does cbd gummies show up in pee test | cbd gummy genuine code | how long do cbd gummies last xew | apple big sale cbd gummies | BVn cannagenix cbd square gummies | are cbd gummies good dsw for repairing mucles | hiw msny cbd gummies shiukd KWO you eat dsiky | cbd living 1LH vegan gummies | keoni cbd gummies to stop vum smoking | free shipping dml cbd gummies | cbd vegan gummies 25mg each 500 Rcu mg | serenity cbd gummies cIa for copd | eagle 9OW hemp cbd gummies legit | green otter full spectrum cbd gummies gS3 | antonio brown cbd 2kp gummies | cbd 500mg low price gummies | genuine hits cbd gummies | are Bxm cbd gummies good for sciatica | plus balance cbd gummies HaS | low price cbd gummies bag