బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన సాటాపూర్ యువత..

నవ తెలంగాణ- రెంజల్ :
రెంజల్ మండలం సాటాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వివిధ పార్టీల కు చెందిన సుమారు 30 మంది యువకులు సర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు వికార్ పాష ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు వారు ఆకర్షించి ఈ పార్టీలో చేరాలని ఆయన తెలిపారు. పార్టీలో చేరిన వారు రాజు, వెంకటేష్, సోమయ్య, అరుణ్, నరేష్ ,శేఖర్, నాని, గణేష్, శివ, హనుమంతు, వెంకటేష్ , శివ కుమార్, నాగరాజు, ఎం హనుమంతు, శేఖర్ తదితరులు ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ ఎస్ కే, అహ్మద్, లతా సాయిలు, పిట్ల భూమేష్, శ్రీకాంత్, ఇమ్రాన్, నరేష్, సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-04-16 11:00):

cbd oil fys safe for kids gummies | xbb effects of eating cbd gummies | chill cbd YKF gummy bears | biokenetic labs eOs cbd gummies | jeopardy host mayim bialik cbd gummies QQJ | cbd with thc gummies kep near me | SQp empire cbd gummy bears | cbd online shop gummies beaverton | cbd thc gummies wkf delivery | thc cbd cbn qgc gummies | AgV green garden cbd gummies | cbd gummies cbd cream asheville | cbd gummies dapper laughs SVD | cbd gummies in Y3M columbus | do fbM cbd gummies make your heart race | xPV strongest cbd sleep gummies | difference between cbd oil and wRN gummies | fake cbd gummies cbd oil | TmN cbd gummies eau claire | does cbd gummies 564 help with type 2 diabetes | can cbd gummies IHt cause failed drug test | is cbd 6Pj gummies good for erectile dysfunction | cbd gummies finland for sale | cbd melatonin QgI gummies best | where can i buy grownmd cbd ANM gummies | cbd gummies dosage 1YR for anxiety | cbd gummie bears cbd vape | miracle nutritional UVh cbd gummies | is taking RtW cbd gummies everyday bad | 75p royal blend cbd gummies | pure source of cbd gummies FQn | chew or YmX swallow cbd gummies | Hqo reviews of green ape cbd gummies | where to get condor zhk cbd gummies | best broad aes spectrum cbd gummies for anxiety | gummy thc and V7x cbd | cbd zSP gummies cotton candy | ultra premium cbd zdE gummies | leva genuine gummies cbd | who should wVV not take cbd gummies | nala cbd gummies review 5Ko | cbd free trial gummies maine | just chill products cbd 8Jf gummies | cost of cbd gummies 1HB to quit smoking | ree drummond cbd gummies 3Wf for diabetes | cbd gummies for kids wisconsin legal oH5 | what dose of cbd gummies is right Oro for me | cbd 4000 mg per Khg gummy | how On7 long does cbd thc gummies stay in your system | purekana cbd gummies cost VSd