ప్రమాదకరంగా ఇనుప విద్యుత్‌ స్తంభం

 ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే గాని
పట్టించుకోరా..?
 చర్యలు తీసుకోవాలని స్ధానికుల వినతి
నవతెలంగాణ -నేరేడ్‌ మెట్‌
అల్వాల్‌ సర్కిల్‌ వెంకటాపురం డివిజన్‌ పరిధిలోని అంబేద్కర్‌ నగర్‌లో విద్యుత్‌ స్తంభం ప్రమాదకరంగా మారింది. రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న ఇనుప విద్యుత్‌ స్తంభం త్రీఫేస్‌ లైన్‌ కరెంట్‌ సరఫరా జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఇనుప స్తంభం కింద భాగం మొత్తం జంగు వచ్చి హాల్స్‌ పడ్డాయి. ఎప్పుడు విరిగి పడుతుందోనని ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని స్ధానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తు న్నారు. అసలే వచ్చేది వర్షాకాలం. వర్షాకాలంలో ఇనుప స్తంభం షాక్‌ కొడుతుందని , ఇది ఎప్పుడు విరిగి పడిపోతుందోనని సమీప ఇంటి యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు సంబంధిత అధికారులకు చెప్పిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే గాని, ఎవరైనా ప్రాణాలు పోతే గాని అధికారులు పట్టించుకోరా అని కాలనీ వాసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇకనైనా ఇనుప స్తంభం తొలగించి దాని స్ధానంలో కొత్త సిమెంట్‌ విద్యుత్‌ స్తంభం ఏర్పాటు చేసి ,ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించకుండా అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్ధానికులు కోరుతున్నారు.

నవతెలంగాణ -నేరేడ్‌ మెట్‌
అల్వాల్‌ సర్కిల్‌ వెంకటాపురం డివిజన్‌ పరిధిలోని అంబేద్కర్‌ నగర్‌లో విద్యుత్‌ స్తంభం ప్రమాదకరంగా మారింది. రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న ఇనుప విద్యుత్‌ స్తంభం త్రీఫేస్‌ లైన్‌ కరెంట్‌ సరఫరా జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఇనుప స్తంభం కింద భాగం మొత్తం జంగు వచ్చి హాల్స్‌ పడ్డాయి. ఎప్పుడు విరిగి పడుతుందోనని ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని స్ధానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తు న్నారు. అసలే వచ్చేది వర్షాకాలం. వర్షాకాలంలో ఇనుప స్తంభం షాక్‌ కొడుతుందని , ఇది ఎప్పుడు విరిగి పడిపోతుందోనని సమీప ఇంటి యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు సంబంధిత అధికారులకు చెప్పిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే గాని, ఎవరైనా ప్రాణాలు పోతే గాని అధికారులు పట్టించుకోరా అని కాలనీ వాసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇకనైనా ఇనుప స్తంభం తొలగించి దాని స్ధానంలో కొత్త సిమెంట్‌ విద్యుత్‌ స్తంభం ఏర్పాటు చేసి ,ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించకుండా అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్ధానికులు కోరుతున్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-19 04:27):

cbd high potency uWe gummies | cbd oil for anxiety gummys 6Ac | cjY green ape cbd gummies where to buy | eagle hemp gummies cbd C05 | cbd most effective gummy chart | where to get hDC cbd gummies for anxiety | does cbd vape cbd gummies | will vvl cbd gummies make you fail a urine test | uly cbd gummies de7 ingredients | infused edibles all natural Tvx cbd gummies without hemp | botanical farms cbd gummies ozO keanu reeves | 2Ym where can i buy keoni cbd gummies | ordering cbd official gummies | just Fkb cbd gummies uk | happy body botanical i9N cbd gummies | uly ciO cbd gummies scam | cbd OGv gummies amazon canada | green roads world RH8 cbd gummies | cbdmd cbd cream cbd gummies | summer valley cbd OMa gummies customer service number | lucent 8Ud valley cbd gummies price | is pure potent HGz cbd gummies halal | difference between edibles and Azt cbd gummies | vape city O7d cbd gummies | anxiety cbd gummy pucks | buy natures one 8dL cbd gummies | cbd oil gummies rebif Po2 | cbd gummies shark tank tinnitus iWU | 4KR how much are green lobster cbd gummies | five cbd gummies discount NMv code | uses of krY cbd gummies | cbd HDe gummies from botanical farms | gummy cbd sour apple rings n8c | pure kans eeO cbd gummies | 8Cr charlottes web cbd edible calm hemp extract gummies 10mg 600 | TvX can cbd gummies cause sore throat | how much does keoni 8Uh cbd gummies cost | 750 mg cbd gummies dmv | best cbd gummies KET sleep | how long will a cbd gummy stay in your nhW system | dr golden cbd gummies IpN | can you overdose on gummy bear with sOs 250 mg cbd | cbd delta 8 gummy LKR | fda approved cbd TIH gummies | cbd gummy free trial sale | green ape cbd gummies sIG shark tank | smilz cbd gummies 300 mg uLz | cbd DOA gummy worms uk | cbd gummies O02 or drops | 10mg thc cbd gummies Xsf