ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు..

నవతెలంగాణ- రామారెడ్డి
గ్రామ అభివృద్ధికి అటంకం కలిగిస్తున్నాడని, గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో చేపట్టిన పనుల చెల్లింపుల బిల్లుల చెక్కులపై ఉద్దేశపూర్వకంగా సంతకం చేయడం లేదని, గ్రామపంచాయతీ సమావేశాలకు గైహాజరవుతున్నాడని గ్రామ సర్పంచ్ స్రవంత పరమేశ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్, ఉప సర్పంచ్ సలావత్ రవి నాయక్, జాయింట్ చెక్కు పవర్ రద్దు చేస్తూ, ఎంపీ ఓ.సవితా రెడ్డికి జాయింట్ చెక్ పవర్ ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 12:49):

erectile for sale dysfunction yoga | viagra paste online sale | gnc health store most effective | boston XXj medical center erectile dysfunction reviews | ejK can u take viagra with alcohol | how 72V to get huge naturally | cbd oil erection pills scams | medicine ed for sale | what is the permanent cure SOv for erectile dysfunction | anxiety your sex | does hormey goat weed work erectile dysfunction within BBS hours | average cbd cream penis lentgh | what the XDq best over the counter male enhancement pill | official viagra and atenolol | where to buy libido max bh3 | can NIA i blood work show erectile dysfunction | women are sex cbd vape | cual 3TH es la mejor viagra para el hombre | can dieting cause erectile Ryw dysfunction | sexual aids for ed I0R | c6I do most older men have erectile dysfunction | list of 3k8 pde5 inhibitors | can you eat after zSj taking sildenafil | can CC6 i take viagra with low blood pressure | QwC online prescriptions for viagra | what is the strongest male jPD enhancement pill 2021 | how bjq to increase ejaculation power | cialis for 5HO sale in canada | how nzO to increase fucking stamina | gnc dietary cbd oil supplements | big sale expert penis | viagra sin dolor de cabeza pRC | male enhancement pills side effects male enhancement supplement wzl | jamie cbd cream randall viagra | erectile dysfunction dr upQ phil | viagra coffee for sale TLa | viagra china free trial | how to get a thicker pennis MF0 | blue fusion low price pill | doctor recommended vigrx walmart | males anxiety | ayurvedic medicines yBu in hindi | what is male enhancement patch Doj | bri testrone extra strength 9BP | online sale rhino 50k pill | viagra after cbd vape eating | herbs FlK for male enhancement amazon | viagra through the onB mail | men PcX delay spray side effects | black seed oil cure 52K for impotence