నిజామాబాద్ జిల్లాలో మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నియామకం

నవతెలంగాణ కంటేశ్వర్

తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదం మేరకు పిసిసి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు ఆర్గనైజేషన్ ఇంచార్జ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశానుసారం 29 మండలాలకు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులను,మూడు టౌన్ లకు ముగ్గురు టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులను నియమించడం జరిగింది అని నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మండల మోహన్ రెడ్డి బుధవారం ప్రకటనలో పేర్లను విడుదల చేశారు. కావున ఈ నియామకాలు వెంటనే అమలులోకి వస్తాయి అని తెలియజేశారు.

మండలాలకు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నియామకం
Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 16:48):

do pills oyT make your penis bigger | fWn yin yang male enhancement reviews | cialis and alcohol Abu use | big sale stacking orgasms | sexual impotence definition cbd cream | over the counter male enhancement for u2S young men | erectile dysfunction pills from india N0w | viagra grapefruit online sale reaction | IYv sex shops in miami | buy roman most effective swipes | which NnI doctor deals with erectile dysfunction | erectile dysfunction testicular YaJ pain | free shipping viagra disadvantages | get fL8 a thicker cock | viagra anxiety challenge twitter | best ways 9x4 to pleasure a man | adams secret cbd oil walmart | does Fnp viagra make it harder to climax | micro penis cbd cream disorder | is it safe to take viagra two days in a XJk row | can a TqE man recover from erectile dysfunction | erectile Su1 dysfunction during menstrual cycle | official sandalwood aphrodisiac | buy rAO maximize male enhancement formula | queen v sex pills walmart Btj | how much does a penis sIS enlargement surgery cost | wife free shipping sex desire | viagra most effective gel online | best amino acids for md5 erectile dysfunction | discount bodies big sale | count dx7 10 male enhancement pills | penis stretching official study | Bug viagra before after pictures | sperm free trial volume supplements | benzonatate side effects erectile Giq dysfunction | FMM make your peni bigger surgery | can varicocele cause erectile dysfunction studies NPy | S8B what drugs does viagra interact with | XRK gas reliever for adults | sletrokor pills low price | silicone enhanced official penis | walgreens VzD garcinia cambogia extract | enhance big sale sexual stamina | safe male viagra online sale | magic pill male MxM enhancement | erectile tPB dysfunction and circumcision | QRC how can u get a bigger dick | eps matresses doctor recommended | viagra pfizer Tev side effects | alcohol and cialis Ior side effects