సమ్మె పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన సిఐటియూ నాయకులు

నవతెలంగాణ- గాంధారి
గాంధారి మండల సిఐటియూ ఆధ్వర్యంలో రేపటినుండి సమ్మెకు సిద్ధం ఈరోజు గాంధారి మండల్ గ్రామపంచాయతీ ముందు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. గ్రామపంచాయతీ వర్కర్లకు పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలను గుర్తించాలని మరియు పిఆర్ సి నిర్ణయించి 19000 కనీస వేతన ఇవ్వాలని రేపటి నుండి సమ్మెకు సిద్ధం ఈ కార్యక్రమానికి సిఐటియు మండల కార్యదర్శి ప్రకాష్ నాయక్ కమ్మర్ సాయిలు గ్రామపంచాయతీ సిబ్బందులు సాయిలు, నర్సింలు, భూమయ్య ,భూపతి ,రవి, దాకాయ్య, గంగమణి, సాయవ్వ, ఆశావ్వ, వివిధ కార్మికులు పాల్గొన్నారు  కార్యక్రమాన్ని వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని సిఐటియూ నాయకులు కోరారు CHIMALVAR Srinivas <chimalvarsrinivas2011@gmail.com> 18:15 (21 minutes ago) to me     Translate message Turn off for: Telugu నవ తెలంగాణ, గాంధారి గాంధారి మండల సిఐటియూ ఆధ్వర్యంలో రేపటినుండి సమ్మెకు సిద్ధం ఈరోజు గాంధారి మండల్ గ్రామపంచాయతీ ముందు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది గ్రామపంచాయతీ వర్కర్లకు పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలను గుర్తించాలని మరియు పి ఆర్ సి నిర్ణయించి 19000 కనీస వేతన ఇవ్వాలని రేపటి నుండి సమ్మెకు సిద్ధం ఈ కార్యక్రమానికి సిఐటియు మండల కార్యదర్శి ప్రకాష్ నాయక్ కమ్మర్ సాయిలు గ్రామపంచాయతీ సిబ్బందులు సాయిలు, నర్సింలు, భూమయ్య ,భూపతి ,రవి, దాకాయ్య, గంగమణి, సాయవ్వ, ఆశావ్వ, వివిధ కార్మికులు పాల్గొన్నారు  కార్యక్రమాన్ని వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని సిఐటియూ నాయకులు కోరారు

Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 16:44):

solution for premature ejaculation TT6 | hard dick X6x side view | bulging disk erectile UOy dysfunction | white stallion male enhancement pills tiz | how to stay long when kDE having sex | inguinal fc5 hernia can cause erectile dysfunction | side effects viagra and alcohol gxq | viagra sildenafil near CUb me | online sale rescription medicines | qqB how to control ejaculation | erect for sale effect pill | eriod free shipping extension pills | strike up 7X1 extreme male enhancement | l9r viagra tablets for female | viagra aPs or cialis samples | sex duration ptG increase medicine for male | best herbal male pON enhancement pills | caffeine withdrawal and erectile 0qv dysfunction | genvoya and Pjp erectile dysfunction | how fast does sildenafil work K8M | pills that help suppress sexual sexual feelings grB | viagra and gwp wet macular degeneration | natural libido enhancer OFs for women | safest tablet for yqs erectile dysfunction | sex on drugs 3bh reddit | what is the ctY best supplement to increase blood flow | male enhancement boost most effective | erx pro male dii enhancement formula | solluminati ash viagra oOW prank | cannot ITp get an erection | chinese free shipping herbal viagra | Cuu snoop dogg male enhancement commercial | gnc mens vitamins cbd vape | silnafil big sale tablet uses | best nuts for gKm erectile dysfunction | revatio for erectile qWl dysfunction | can jardiance cause erectile dysfunction SMu | sex toys for male MTT enhancement | man Kzw up for life | how to naturally grow Ges your cock | are viagra and BtR sildenafil the same | can s5D poor leg circulation cause erectile dysfunction | can you conceive with erectile 6OO dysfunction | cialis not 6JV working anymore | different male anxiety enhancement | your penis is F58 too small | taking 5Qb 1 2 viagra | best testosterone e08 booster gnc | how long to viagra to take uir effect | wonder works Vmu mt pleasant