మొండి వీరన్న తండాలో శీతల ఉత్సవాలు

నవతెలంగాణ- రామారెడ్డి
మండలంలోని గొడుగు మర్రి తాండ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో మొండి వీరన్న తండాలో మంగళవారం శీతల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. గిరిజన సంప్రదాయాలతో, గిరిజన ఆరాధ్య దైవం శీతల దేవునికి నైవేద్యం, బోగుబాండాను సమర్పించి, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని, పిల్లాపాపలతో సంతోషంగా ఉండాలని పూజలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శ్రవంత పరమేష్, గిరిజన తాండ పెద్ద మనుషులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 18:21):

just cbd tuk gummies watermelon rings | how much cbd gummies you sbL take reddit | pnR five free cbd gummies | oWh cbd gummies with delta 9 | YtN que es cbd gummies | free trial cbd cannabidiol gummies | cbd gummies paypal cbd cream | reviews smilz cbd gummies qxd | blue cbd gummies for C76 ed | cbd gummies from shark gHR tank to quit smoking | cbd gummies 1UN and citalopram | high content R11 cbd gummies | pur cbd gummies cbd vape | wwY best way to ingest cbd gummies | cbd gummies hemp i5g bombs price | froot cbd gummies doctor recommended | valhalla gummies 6aV cbd review | yIe mayim balik cbd gummies | organixx agz cbd gummy bears | cbd gummies for sleep iDU with melatonin | cbd gummies for period XML | cbd gummies and pds positive drug test | super 78x cbd gummies review | where to buy cbd gummies boston wjm | WQa cbd gummies advanced health | bgv who invented keoni cbd gummies | cbd gummy Y0R high strength | cbd gummies affect blood lAC pressure | cbd gummies THE vs vape for pain relief | rachel ray jolly cbd VRH gummies | 30 mg cbd inu gummi cost | jolly cbd gummies smoking cessation QLf | cbd gummies dr O0d oz | 617762442889 for sale cbd gummies | vegan vae gluten free cbd gummies | relax gummies cbd infused extreme Ymy strength reviews | cbd gummies to reduce blood YI3 sugar | do you chew cbd vxk gummies | cbd vape nourish cbd gummy | the doctors 7 out of SPo 10 cbd gummies | cbd gummies bryan cVu tx | cbd official morning gummies | can you carry cbd gummies je4 on airplane | cbd gummies for pain 25mg Xx5 | katie couric oros COr cbd gummies | ku9 cbd gummies recipes with jello | kioni cbd free trial gummies | cbd oil cbd gummies bundle | why AxE are cbd gummies dosage only 25mg | cbd gummies make VUp you laugh