వృత్తి విద్య కోర్సులు నేర్చుకున్న మహిళల కు పరీక్షల నిర్వహణ 

నవతెలంగాణ- రామగిరి:
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సింగరేణి సేవా సమితి, ఆర్జీ-3 & ఏ.పి.ఏ  ఆధ్వర్యంలో రచ్చపల్లి పునరావాస కేంద్రం, రత్నాపూర్, కల్వచర్ల, సెంటినరీ కాలనీ లో మహిళలకు నిర్వహించిన వృత్తి విద్యా కోర్సులకు సెంటినరీ కాలనీలోని సింగరేణి కమ్యూనిటీ లో 14 వ తారీకు గురువారము ఉదయం 10 గంటలకు పరీక్షలు నిర్వహించినున్నట్లు ఆర్జీ-3 జిఎం ఎన్. సుధాకర రావు తెలిపారు. సింగరేణి సేవా సమితి, ఖాదీ గ్రామోద్యోగ్ మహా విద్యాలయ వారి ఆధ్వర్యంలో టైలరింగ్, మగ్గం, బ్యూటిషన్  సంబంధించిన కోర్సులు నేర్చుకున్న మహిళలకు ఈ పరీక్ష లను నిర్వహించడము జరుగుతుందని, ఇట్టి కోర్సులు నేర్చుకున్న మహిళలు తప్పకుండా పరీక్షకు హాజరు కాగలరని ఆయన తెలియజేశారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-12 12:07):

QyM female and male viagra | best cUW oil for pennis | Yjj cialis what is it | viagra sildenafil review big sale | viagra not 2RB covered by insurance | best otc sex enhancer INQ | how sex starts genuine | anxiety high libido women | viagra pfizer 100mg cbd vape | yoga for erectile Ssu dysfunction exercises | 0xE instant aphrodisiacs drugs for females | w8V eau guidelines erectile dysfunction | official sildalis review | stamina rx online shop directions | best multivitamin for sex qQ7 | viagra as a eYJ blood pressure medication | male enhancement and enlargement qbM | genuine viagra alternative name | cordyceps sinensis 1Qw erectile dysfunction dosage | male enhancement for sale smoothie | can i buy viagra BDe over the counter | viagra lime cbd oil | f9G sex enhancement pills at 7 eleven | sJ1 cipralex and erectile dysfunction | erectile dysfunction email newsletter knM | ejaculate pills cbd cream | tribulus cbd vape in tamil | genuine benfotiamine erectile dysfunction | 1pA vertigrow xl male enhancement | erectile dysfunction LOq pills black 80 valdosta | buck gAi wild male enhancement | what does AEv viagra work | penis big sale extender pump | erectile dysfunction from steroids q61 | erectile dysfunction free shipping cistectomy | vessel stoned questions cbd cream | sit ups vH6 erectile dysfunction | viagra anxiety inhibitor | blog genuine erectile dysfunction | dominican erectile free shipping dysfunction | hashmi herbal hard rock anD capsules | how to make liquid viagra ua6 | rlh best male enhancement pills in bangladesh | cheap dick pills big sale | effect of sleeping pills and erectile dysfunction RNV medicine | virgra doctor recommended | zantrex pills online shop | diamond extreme male vak sexual performance enhancement | what LfA happens with erectile dysfunction | black f pill male bBQ enhancement