పిఫ్రీ గ్రామంలో గొడుగుల పంపిణీ

గ్రామ ప్రజలకు గొడుగులను పంపిణీ
గ్రామ ప్రజలకు గొడుగులను పంపిణీ

నవతెలంగాణ ఆర్మూర్:  మండలంలోని పి ప్రీ గ్రామంలో ఆదివారం ఎమ్మెల్యే ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి ఆదేశానుసారం గ్రామ ప్రజలకు గొడుగులను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ ఆశాపురం దేవి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సొసైటీ చైర్మన్ సోమ హేమంత్ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ సామెర సురేష్  తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 11:02):

should i go HoQ to the hospital for high blood sugar | how much will 1 gm blN of carbs raise blood sugar | ONW fasting morning blood sugar 108 | over the counter ecO supplements to lower blood sugar | normal range for non fasting U8m blood sugar | drinking alcohol with EoA low blood sugar | 3 blood sugar spiking RxD drinks to avoid | why would OFS blood sugar drop suddenly | what can too much blood sugar q3F do | does garlic affect kG7 blood sugar | lXN does fiber reduce blood sugar spike | medication klF that lowers his blood sugar | blood sugar monitor what 0hM is it called | best foods to 63N lower blood sugar quickly | brown rice good for blood sugar iR4 | EfH how fast should your blood sugar drop | can nnt constipation increase blood sugar | normal range for blood sugar after J32 meal | how to lower blood sugar during pregnancy 9FH overnight | fasting blood sugar of 69 bOo | is QRX low blood sugar bad for you | cat blood sugar over 600 vdD | low blood sugar pKN medlineplus medical encyclopediamedlineplus | blood sugar sex del album cover | normal blood GO7 sugar levels for someone with type 2 diabetes | bjW insulin before or after testing blood sugar after eating | optimal sugar rHq level blood | whats the best nja blood sugar checker | blood JF2 from lip blood sugar testing | does eating blueberries help blood sugar us8 | lQU low blood sugar hypoglycemia caused by | blood sugar much daA lower an hour later | flR how often you should check your blood sugar | does Cj3 saxenda cause low blood sugar | breakfast for lowering Xg0 blood sugar | 371 anxiety blood sugar | will eating apples and pears increase blood 0B1 sugar | 1bo high blood sugar yeast infection | what should random AqY blood sugar level be | c50 blood sugar level 309 after eating | can low blood sugar cause headaches vdu dizziness and blurred vision | blood sugar level klb 83 after fasting | 146 blood sugar 1v2 after meal | increase s6d blood sugar signs and symptoms | how do blueberries lower Ldr blood sugar | what is the machine called to check zBj blood sugar | severe NPt low blood sugar without diabetes | non diabetic child blood sugar FsT levels | can not eating enough LnB raise my blood sugar | 59I blackstrap molasses low blood sugar