ఆ పేపర్లను తొలగించవద్దు

ఢిల్లీ వర్సిటీ వీసీకి ఆర్థిక అధ్యాపకుల వినతి
న్యూఢిల్లీ : జాతీయ విద్యా విధానంలో భాగంగా మూడు ఐచ్ఛిక పేపర్లను తొలగిం చాలన్న ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించు కోవాలని ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఆర్థిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు వైస్‌ ఛాన్సలర్‌ యోగేష్‌ సింగ్‌ను కోరారు. ‘ఆర్థిక వ్యవస్థ -దేశం-సమాజం’,ఉత్పత్తి సంబంధాలు -ప్రపంచీకరణ’, ‘వివక్షకు సంబంధించిన ఆర్థిక శాస్త్రం’ పేరిట ఉన్న ఐచ్ఛిక పేపర్లను తొలగించాలని గత నెల 26న జరిగిన యూనివర్సిటీ విద్యా మండలి సమావేశం ప్రతిపాదించింది.
అయితే ఈ ప్రతిపాదన అసమగ్రంగా ఉన్నదని, ఈ పేపర్లను గత 40 సంవత్సరాలుగా బోధిస్తున్నామని అధ్యా పకులు తెలిపారు. ఈ పేపర్లు సమకాలీన ప్రపంచం గురించి విద్యార్థులకు లోతైన అవ గాహన కలిగి స్తున్నాయని కిరోరిమాల్‌ కళా శాల అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ సౌమ్యజిత్‌ భట్టాచార్య చెప్పారు. ఈ పేపర్లు విద్యార్థు లలో ఎంతగానో ప్రాచుర్యం పొందాయి. వీటి ద్వారా కార్ల్‌ మార్క్స్‌ నుండి జోసెఫ్‌ అలోయిస్‌ వరకూ ఎందరో ప్రముఖుల సిద్ధాంతాలను గురించి విద్యార్థులు తెలుసు కుంటున్నారు. విద్యార్థులకు ఫోర్డ్‌ కార్ల గురించి బోధిస్తున్నామని, అలాంట ప్పుడు ప్రముఖుల సిద్ధాంతాలను గురించి చెబితే తప్పేముం దని భట్టాచార్య ప్రశ్నించారు. ఈ పేపర్లను ప్రైవేటు, విదేశీ యూనివర్సిటీలలో కూడా బోధిస్తున్నారని భట్టాచార్య చెప్పారు. ఉపయోగకరమైన చర్చలు జరగకుండా నివారిస్తే విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 12:23):

danny koker c1O eagle cbd gummies | webmd cbd gummies cbd vape | reddit plus cbd oil hemp gummies bbn | cbd gummy doctor recommended tinnitus | live green hemp lyL cbd gummies review | YPd redeem sleep cbd gummies | UMw cbd gummies to quit drinking shark tank | broad spectrum sunmed cbd gummies OxY | phil kE2 mickelson cbd gummy | hempworx cbd fruit mXs gummies | just cbd gummies 500 LUc | best cbd gummies for pain 5ut 2021 uk | broad spectrum cbd LLw gummies review | cij does cbd gummies help headaches | cbd gummies uk for stopping Qst smoking | oros vpp cbd gummies cost | cbd gummies dothan mhX al | hlh joy organics cbd gummies for anxiety | benifits of cbd gummies wN7 | can XuT i get cbd gummies from walmart | martha TQo stewart cbd wellness gummies reviews | best cbd thc gummies for anxiety and hRS stress | medterra cbd gummies coupon 69a code | G5s cbd gummy while breastfeeding | chill gummies cbd content Ou2 | pure cbd gummies pGm shark tank | 12 pack QAI cbd gummies | alcohol cbd low price gummies | gummy cbd 1000mg KKf mint | cbd gummies BKq santa fe | cbd gummies for pain where dmM to buy | ovg what are cbd gummys | gummy EQz bears cbd thc | cbd gummies where can i get them vOJ | uno cbd gummies online sale | top rated cbd Pmq gummies at gas stations | cbd gummies stuart fl 8Om | Npe best cbd gummies 1000mg | royal xnI blend acv 750mg cbd gummies | 3300 mg cbd gummies fn2 | kanibi cbd gummies review Rph | effects of 25 mg cbd gummies PnB | nsl green cbd gummies scam | TJj zen green cbd gummies 300mg | gummy mel cbd for kids | gummy crocs diamond cbd B8x | tropical twist s6R cbd gummies | cbd gummies make POe you hungry | cbd gummies lexington BWm ky | do cbd gummies do anything reddit 2ux