నీ పాటే చాలు బాలు !

Enough with you boy!పాటకు అమరత్వం అందించిన
గంధర్వ గాయకుడివై
ఘంటసాల వారసుడిగా
తెలుగు సినీ సంగీత
కాగడాను దేశమంతా
రగిలించిన వాడా!
పాటను ప్రేమించి
సంగీతాన్ని శ్వాసించి
గానమే ప్రాణమని
జీవితాన్ని వెలిగించిన రేడా!
నీ గొంతు మోగని సమయం
రేడియో టీవీలకు ఉంటాయా?
నీ పాట వినని రోజున
తెలుగు గుండె లయించదులే!
చిరుగాయకులను చేరదీసి
‘పాడుతా తీయగా’ అంటూ
సంగీత వినీలాకాశంలో
రెక్కలు తొడిగి విహరింపజేసి
‘స్వరాభిషేకం’ చేసిన నాదబ్రహ్మవు!
తీయని తెలుగుపాటల పూతోటలో
లేలేత కోయిల కుహూరవాలు నీవే!
ఇంటింటిలో గుండె గుండెలో
నీ మధుర గాన సవ్వడుల రవళులే!
పాట ఆయువు భావంలో ఉంటుందని
కవి ఎదను నీ పాటల్లో నిజాయితీగా
ఆవిష్కరించిన భాషా ప్రేమికుడా!
సంగీతానికి ఎల్లలుండవని
ఏ భాష ఏ యాస అడ్డుకావని
వేవేల పాటల విత్తుల్ని నాటి
తెలుగు నేలను పులకింప చేసిన
పాటల కషీవలుడివి నీవు!
అందంగా ఇమిడ్చిన గొంతుతో
పాత్రల పరకాయ ప్రవేశం చేసి
పలికిన సప్తవర్ణ రాగాలు
పసి(డి) పలుకులు ప్రేమ విరహం
భక్తి, విప్లవ జానపదాలు నీ గొంతులో
పురివిప్పి నాట్యమాడేవి!
పాట పద్యం మాట నటన
సంగీతం అనుకరణలతో
బహుముఖీన సకళకళా ప్రపూర్ణిడివి!
నీవు మమ్ము వదిలివెళ్లినా
నీ పాట ఎప్పుడూ మాతోనే ఉంటుంది!
ఎదురులేని నాలుగు దశాబ్దాల
నలుభైవేల నీ పాటల మకరందం
గ్రోలేందుకై ఎగిరే తుమ్మెదలెందరో?
నీ సంగీత జైత్రయాత్రలో
నీ పాటల పరిమళాల గుబాళింపులు
సంగీత ప్రేమికుల ఎదల్లో సజీవంగా
సదా అలరిస్తూ ఉంటాయిలే!

(25న బాలు 3వ వర్ధంతి)
– డా. కె. దివాకరాచారి
9391018972

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:46):

high fop sugar cause high blood pressure | Dij dog blood sugar number high and slighty keto urine | sugar blood test pregnancy GuM | fasting blood sugar levels chart EUL hypoglycemia | lowest blood sugar u1M ever recorded | fasting blood sugar 5yo 194 | 10 mgC surprising things that can spike your blood sugar features | what vitamin helps XoN control blood sugar | A8Q how do i bring blood sugar down fast | what is the best QP8 blood sugar monitor to buy | chili pepers lAN sex sugar blood magic | chicken tHQ increase blood sugar | type miM 2 diabetes low or high blood sugar | how MOT to help blood sugar numbers | is it bad if your blood 0qK sug | fasting zlR blood sugar 113 gestational diabetes | blood 5kO sugar normal values canada | how to 7Oh check blood sugar without pricking | emergency way to lower blood sugar QbG stuff at home | tlj blood sugar level 132 mg dl | calcium acetate side effects blood sugar YL2 | Aj8 apple watch 7 blood sugar | mli can trintellix cause high blood sugar | is diabetic ketoacidosis high SU1 blood sugar | amitriptyline affect bya blood sugar | blood sugar baJ 2 hours after a 20 oz sugary drink | snacks that don t affect KXJ blood sugar | what does low NRj blood sugar 80 feel like | how to help x5S low blood sugar at home | my blood sugar Hyv is high but it feels low | charts sugar 4lO levels blood | why does high X1c blood sugar cause excessive thirst | human normal blood sugar Mem | how can low carb FmH diet increase blood sugar | blood Ay7 sugar herbs supplements | carrots OHn low blood sugar | low blood sugar black spots dTU | can a diabetic has high blood sugar without S2B eating carbs | what can you eat now to lower blood sugar cVa | how much blood sugar drops lq0 during exercise | blood sugar fasting LDm level chart | diet CcS reduce sugar levels blood | sYk how to immediately reduce blood sugar | what low blood sugar feel like Obv | blood sugar levels finger stick uw0 | beetroot l1z and blood sugar | blood sugar MYk diet reddit | alcohol with least effect szo on blood sugar | what should my blood sugar be between meals snb | ideal blood sugar level 2 hours B9D after meal