ఇoదూర్ తిరుమల గోవింద వనమాల వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం..

నవతెలంగాణ- మోపాల్

మొపాల్ మండలoలోని నర్సింగ్ పల్లి లోనీ ఇoదూర్ తిరుమల గోవింద వనమాల వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం(నర్సింగ్ పల్లి)లో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ఉదయం 6.30ని.కి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి అభిషేకం మరియు సాయంత్రం 6.30నీకి అమ్మవారి కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించబడును. కావున భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనిఅమ్మవారిఅనుగ్రహంపొందగలరు.ఇందూరుఅన్నమయ్యనర్సింహారెడ్డి తెలియజేశారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 09:59):

blood sugar reading sheet Fgb | can voltaren raise QVY blood sugar | sex and blood sugar b25 levels | k4N diabetes blood sugar levels over 600 | can peanuts raise WQH your blood sugar | blood sugar test jV9 boots | does having G01 low blood sugar means diabetes | does fake sugar affect blood El9 sugar | blood sugar test aae and fasting | blood sugar and blood pressure fluctuations 5FH | what are signs if high blood hU2 sugar | how does a service dog know y7k blood sugar | can stool softeners raise blood sugar 1eF | high blood sugar level Bx9 375 | low blood sugar what it hAs mean | blood sugar 400 hLO mg dl | how do reduce your 4oK blood sugar levels | blood sugar too low gestational RVC diabetes | foods to lower your blood PtU sugar quickly | no blood Ywh blood sugar test | high blood sugar cause EAL death | blood sugar spike zIk after walking | can Lod having sugar before blood test raise my glucose reading | rWq low blood sugar what to eat mayo | 8bY effect of protein and fat on blood sugar levels | convert blood fUg sugar reading | does 4o5 brown sugar raise blood pressure | repatha oOs side effects blood sugar | turmeric and n0y elevated blood sugar | can high blood 0s5 sugar cause sinus issues | blood sugar cbd vape excel | ek1 the device used to monitor blood sugar levels is called | what time of day is blood D9e sugar normally lowest | food that don raise blood Ozv sugar | SPK riteaid home blood sugar testing kits | how do you lower A3h high blood sugar quickly | does nOi high blood sugar affect taste | how much does your blood sugar Npq rise after eating | pp blood sugar how jrs many hours | do blood RIc sugar levels rise in response to hormonal changes | is blood sugar too high with type qON 1 diabetes | Rdo blood sugar level 475 | blood jPT sugar level 76 | will sbW cinnamon raise your blood sugar | what are v5G ranges of blood sugar | will walking lower blood AnX sugar | caffeine increase blood sugar GO6 pubmed | symptoms when blood sugar is WqO high | how does berberine affect blood YvF sugar | does U9x soy milk spike blood sugar