రెంజల్ మండలంలో ఘనంగా దుర్గామాత విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలు

నవతెలంగాణ- రెంజల్: రెంజల్ మండలంలో దుర్గామాత విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మండలంలో 10 నుంచి 12 గ్రామాల లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరుగుతున్నాయని రెంజల్ ఎస్సై ఉదయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ప్రతి గ్రామంలో దుర్గామాత ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించడానికి యువత మాలలు ధరించి తొమ్మిది రోజులు ఉపవాస దీక్షతో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించనున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు. శివన్నవరాత్రుల పురస్కరించుకొని, దుర్గామాత తొమ్మిది రోజులు ఒక్కొక్క అవతారాన్ని ధరించి దర్శనం ఇస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-22 23:10):

cbd gummies in connecticut wdV | cbd quit smoking gummies shark AYN tank | gteen mOW roads cbd gummy bears | cake cbd delta lQa 8 gummies | liberty cbd gummies for erectile 2hr dysfunction | my 3d7 natural cbd gummies | royal cbd gummies for joint rP6 pain | cbd free trial gummies faq | pure cbd gummies on 9SB amazon | cbd oil cbd goodnight gummies | magic mixer cbd gummies n5z | are cbd gummies with thc 5qQ addictive | cbd jtE 900 mg gummies | can you fly 9s9 with cbd gummies 2021 | KAf cbd oil gummies quality | soak 2tT gummies in cbd oil | cRT cbd gummies or oils | does cbd gummies calm your nerves WSg | ashwagandha and cbd gummies lVl | hemp cbd gummies for sale 7Kk | vegan friendly cbd gummies Fvo | cbd cream cbd anxiety gummies | where DOt can you buy cbd gummies for anxiety | how long does cbd gummies last in VrR your system | cbd gummies for imN dogs petsmart | cbd gummies for sale packaging | green roads oYe cbd gummies groupon | fuk how to preserve cbd gummies | how long does gummy cbd stay 4Oh in your system | cbd xRD gummies for sleep walmart | cbd online shop gummies mixed | is it illegal to order cbd gummies KR7 to michigan | green roads cbd sleepy 3eY zs cbd gummies | groupon JU8 cbd gummy bears primara hemp | where do i sell my yEt cbd gummie bears | what cbd gummies are best OpP | gogreen hemp cbd isP gummy bears | twin elements cbd yFz gummies price | cbd gummies in Y3M columbus | ss9 pure cbd gummies 3960 howard hughes parkway | 3000mg KBW tub of cbd gummies | green jyG farm cbd gummies review | 62o trubliss cbd gummies shark tank | how many cbd gummy bears Qk2 to take | genuine cbd hemp gummie | cbd gdX gummies for copd near me | just cbd sugar free gummy Ffj bears 500mg | rachel ray holistic health cbd 1AG gummies | cbd gummies help quit smoking 06E | e8E cbd gummy bears 300