కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన యూత్ సభ్యులు

నవతెలంగాణ-  మోర్తాడ్

మండలం పాలెం గ్రామానికి చెందిన పలు యువజన సంఘ సభ్యులు బుధవారం సునీల్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయ్యారు. పాలెం గ్రామానికి చెందిన యంగ్ బ్రదర్స్ యూత్ సభ్యులు 40 మంది చెరికయ్యారు. నిరుద్యోగ వ్యవస్థ నిర్మూలన చెందాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని యువజన సంఘాలు యూత్ సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారని అన్నారు. యంగ్ బ్రదర్ స్వీట్ సభ్యులను కండువా కప్పి పార్టీలోకి స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-23 10:21):

blood sugar YWO measurement nursingstudent | random blood sugar 130 mg dl smj | postprandial blood sugar how to control spikes after meals 7sQ webmd | XS6 foods which control blood sugar | if MwH blood sugar drops what to do | is 110 a 4j0 good blood sugar reading | truvia and blood sugar vXK levels | fish v9M oil reduce blood sugar | blood sugar level 170 after hsY food | does having low blood sugar XRg make you lose weight | can L82 stress affect blood sugar readings | blood sugar extremely ufR low | OSe blood sugar at 63 | blood sugar checks SRt and a1c in type 1 diabetes | how do you stop blood yr4 sugar spikes | blood sugar diet oaK foods | how can blood sugar go up Oi9 while fasting | X71 drinking lowers blood sugar | what to do to control high blood xHs sugar | natural ways to lower blood bk4 sugar levels quickly | what foods can NuU control blood sugar | dangerous symptoms of low blood sugar 1eF | high blood sugar and 8en diarrhea | how 71J fast does ozempic work to lower blood sugar | which vDN is more dangerous high blood sugar or low | does oil ytV raise blood sugar | Dh9 type 2 diabetes treatment for low blood sugar | A8P matcha lowers blood sugar | blood yEs sugar 74 pregnant | hoe much to eat low blood FjG sugar newborm | blood sugar dve 104 one hour after eating | symptoms of 230 blood sugar odX | how do we use guava kmF leaves for lowering blood sugar | Cqo low blood sugar risks | dizziness blood pressure is AlO good and sugar is good | natural ways to lower morning blood sugar IEV | what is the LyH blood sugar range for diabetics | blood wMm sugar level 221 after eating | 91P foods to increase blood sugar level | dirty socks body odor V8c and low blood sugar | how to bring up your 9q2 blood sugar | blood sugar OOl crash after exercise | what is a normal non fasting blood sugar 8kS reading | can exercising fOQ lower blood sugar | 78w insulin reduces blood sugar by | convert blood sugar CVn levels mg mmol | blood sugar Tld monitor for apple watch | 7fs fasting blood sugar ada guidelines | LYV symptoms of low blood sugar tiredness | 6A0 low blood sugar ramadan