నియామక పత్రం అందజేత..

నవతెలంగాణ – ఆర్మూర్
తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం వ్యవస్థాపకులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మేకపోతుల నరేందర్ గౌడ్ , తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షులు అబ్బగోని అశోక్ గౌడ్, తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఎన్.ఆర్.ఐ కువైట్ విభాగం అధ్యక్షులు బట్టు స్వామి ఆధ్వర్యంలో కువైట్ లో తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం మోర్తాడ్ మండల అధ్యక్షులుగా గా ముసల నవీన్ చారిని కువైట్ లో ఎన్నుకోవడం జరిగిందని. జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రాస శ్యామ్ శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నవీన్ మాట్లాడుతూ.. కువైట్ దేశంలో మోర్తాడ్ మండలానికి చెందినటువంటి బీసీలకు ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా వారికి వెన్నంటే ఉంటూ వారిని ఆపదలలో ఆదుకుంటానని బీసీల పక్షపాతిగా ఉంటానని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మేక పోతుల నరేందర్ గౌడ్ కి కృతజ్ఞతలు ఈ కార్యక్రమంలో ముసల నరసయ్య చారి, సుమన్ మలేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 17:53):

not getting as hard as mUD i used to | viagra reviews doctor recommended 2021 | viagra free trial snoring | adrenal TFh problem erectile dysfunction | how to adm make a bigger load | ace Ocs inhibitor comparison chart | what HPq erectile dysfunction means | erectile dysfunction helpline big sale | max performer male f4R enhancement pills | sex yourself for sale | gnc testosterone enhancing CdH supplements | erectile dysfunction chastity GrW device | viagra and JPp delayed ejaculation | viagra Snz bad for heart | can pravastatin cause erectile dysfunction 10y | free trial cock extensions | can ginseng peg help with erectile dysfunction | squats for erectile dysfunction 0pF | will estrogen pills v9L increase libido | big sale vigrx reviews yahoo | free trial vimax pills | can testicular gOR cyst cause erectile dysfunction | slo autoimmune disease and erectile dysfunction | kU0 lovely lilith fathers viagra | men enhancement big sale | 5 GnW male extre natural male enhancement | so gas doctor recommended station | what is the pump for erectile dysfunction OHM | best natural male enhancement K8I pills 2012 | online shop adderall penis | natural foods that N5F help with erectile dysfunction | dr oz recommended 5ku ed help | viagra for penis 6Vy enlargement | viagra capsule most effective price | discount generic cialis free trial | can mirtazapine help with 3Yj erectile dysfunction | erectile xEu dysfunction after prostate removal forum | way to YnI enlarge your pennis | blue bg3 rhino pill walmart | viagra anxiety online com | evil mom handed 1Gj libido pills | does aleve cause erectile dysfunction 73x | for sale d3 erectile dysfunction | how Xay to increase libido while on birth control pills | how 1uc to improve female libido | how to get biger penis Jql | DiV what is a 69 in sex | cbd cream how can sex | cialis side effects for kdb partner | do beard growing pills QQr work