ఇంత మంది నటీనటులతో సినిమా చేయటం ఆనందంగా ఉంది.

ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్పాలనే వారి ప్రేమ మా అందరినీ ఒకచోట చేర్చింది. నేను సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌, పురాణాలను ఇష్టపడతాను. మహాభారతం, స్టార్‌ వార్స్‌ రెండింటి చూస్తూ, వింటూ పెరిగాను. ఈ రెండు ప్రపంచాలను కలిపే ఒక సినిమా చేయడం గొప్పగా అనిపించింది, అలా ‘కల్కి 2898 ఎడి’ పుట్టింది.
– దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌

Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 13:11):

diamond cbd relax gummies Eli | can cbd gummies make you VDO fail a drug test | cbd gummies 3MA para la vista | pure cbd KUl gummies megan kelly | why cbd gummies genuine | cbd qxH vape oil vs cbd gummies | best cbd f3s gummies for euphoria | 64G cbd gummy pdx airport | RtN willie nelson cbd gummies | can you buy dzn legal hemp bombs cbd gummies in virginia | arthritis chronic pain cbd gummies for pain tOr | 7Jc nature boost cbd gummies price | cbd gummies in lCu philippines | jolly cbd gummies on shark oOe tank | 10 OFr 000 mg cbd gummies | condor cbd fjv gummies on shark tank | flight mode cbd gummies IDQ | royal blend 750 mg 7RC cbd gummies | how much cbd in cbd liquid gold Awj gummies | cbd gummies us for sale | gummy bears kzJ cbd oil overdose | rwe blessed cbd gummies for pain uk | gummy cbd for sale XEU | cheapest Y8e best cbd gummies | yum fDw yum gummies cbd review | where to buy cbd TJb gummies hoboken | big sale cbd gummies lungs | california grown cbd MpL gummies 50mg | rLt sugar free cbd gummies near me | are cbd Hwh gummies good for arthritis | super bOc cbd gummies 300 mg for hair loss | cbd gummy bears H5S hawaii | blue free trial gummies cbd | are cbd gummies bad for you tuF | how do you take cbd gummies fpY for pain | wpu big bag of cbd gummies | cbd gummies anxiety testing | how many HRe mg of cbd are in a gummy bear | mary berry cbd gummies IgP | amanda kloots cbd gummies jzY | eagle hemp cbd gummies for V5b alcohol | 2022 cbd gummies online shop | best full OAk spectrum cbd gummies 2021 | cbd gummies work free trial | essential extract cbd gummies Wm7 | cbd gummies big sale forsale | hFX cbd gummy and alcohol | cbd gummies legal PV2 in pa | should i iF6 use cbd oil or gummies | 2PE chill gummies cbd effects