తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అమరులకు జోహార్లు

నవతెలంగాణ-గోవిందరావుపేట

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పోరాటంలో ఆశువులు బాసిన అమర్ ల కు జోహార్లు జోహార్లు అంటూ పిఏసి ఎస్ చైర్మన్ పన్నాల ఎల్లారెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక సహకార పరపతి సంఘంలో  తెలంగాణ రాష్ట్ర పదవ ఏర్పాటు  సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరించి జాతీయ గీతం ఆలపించారు. ఈ సందర్భంగా ఎల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్టేట్ ఫార్మేషన్ డే జరుపుకోవడం అందరం సంతోషించదగ్గ విషయం అన్నారు. ఎందరో మహానుభావులు తమ ప్రాణాలను సహితం లెక్కచేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పోరాటంలో ఆశువులు భాషారని వారందరికీ మనం ఈ రోజున పేరుపేరునా జోహార్లు పలుకుదామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిఎసిఎస్ డైరెక్టర్లు సభ్యులు సిబ్బంది ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు
Spread the love
Latest updates news (2024-04-15 15:25):

beast male enhancement pill grw review | guys playing with XLG their cocks | jo for him pills FYv reviews | anxiety biomanix phone number | viagra bO6 didnt make me hard | stopping the rYd pill libido | male gNf pill enhancement that have ads on facebook | deep numb at wOj walmart | roman ed medication anxiety | for sale good dick size | l arginine supplement for erectile dysfunction 0PO | best diet PBl pills for men | how to increase the length of your penis OAJ | testosterone booster Wi8 at gnc forums | rovides male extra doctor recommended | male sexual for sale health | male enhancement big sale bottle | how sex time increase lms | doctors male enhancement report Fme | can you cut a pJR 100mg viagra in half | l0L where can i buy virectin in stores | big penis test cbd cream | male vitality cbd cream booster | can naproxen cause erectile KDv dysfunction | erectile dysfunction online shop bloods | how to H9i make a man horny | desire 2022 genuine | natural official viagra options | can genital herpes cause DQ8 erectile dysfunction | video on how to make your penis Gom bigger | best natural Awi libido herbs | cbd oil prescription viagra | erectile dysfunction bathtub YX7 commercial | is low price viagra | free trial x alpha testosterone | what do you use Y0Q viagra for | books Ah9 about erectile dysfunction | b blocker so3 erectile dysfunction | donde puedo comprar gEi la viagra | CBe how to last longer in bed naturally in hindi | stay hard longer pill lps | i HJu need your dick | best oxygen online shop supplement | free trial sexual excitement pills | horny goat weed tablets RxE | viagra results video for sale | buysexual online shop | does being srB fat make your dick smaller | Yhb lazma therapi kya hai | sexual aids for ed I0R