నా భారతదేశం

నా భారతదేశం
నా భారతదేశం
నా భారతదేశం
       సహజ సంపదల, మానవ వనరుల నిలయం
       ఐతిహాసిక నైతిక విలువల ఆలయం
       రహీమ్, తులసీ, కబీర్ ల కవిత్రయం
       గంగ, యమున,సరస్వతీ ల నదీ త్రయం
 నా భారతదేశం
       అత్యంత ప్రాచీన కళలకు కాణాచి
       వినూత్న ఆవిష్కరణల విజ్ఞాన విపంచి
       శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల విరించి
       సాంఘిక సంస్కరణలకు ఎర్రతివాచి
నా భారతదేశం
       రైతుల సకల పంటల ధాన్యాగారం
       అలుపెరుగని ఆత్మనిర్భర ఆయుధాగారం
       సంఘసంస్కర్తల, వలస మేధావుల కర్మాగారం
       అమరవీరుల, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కారాగారం
నా భారతదేశం
       సమస్త ప్రపంచానికి నాగరికత నేర్పిన నైజం
       పంచ వేదాల, పురాణేతిహాసాల దివ్య తేజం
      జీవాత్మ పరమాత్మ ల నడుమ దాగిన మోహ పూరిత నిజం
      సర్వ శాస్త్రాల, వ్యవసాయ తొలి  విశ్వ బీజం
నా భారతదేశం
       నూట యాభై  కోట్ల దేశభక్తుల ఐకమత్యం
       ప్రాణాలను తృణీకరించే సైనికుల నిత్య కృత్యం
       కర్మసిద్ధాంతాన్ని ఆచరించే క్రియాశీలక సత్యం
      పరాయి పాలకుల కిరాయి మూకలకు తలవంచని ఆభిజాత్యం
నా భారతదేశం
      అహింసాయుత మార్గంలో విహరించే శాంతి కపోతం
      అపకారికి సైతం ఉపకారం చేసే భూమి పునీతం
      శత్రువునైనా క్షమించే దయార్ద్ర నవనీతం
      వీరోచిత పోరాటాల, నిరుపమాన త్యాగాల ఘన గతం
నా భారతదేశం
       స్వతంత్ర నినాదపు స్వేచ్ఛా తారక మంత్రం
       ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞుల అభివృద్ధి సాంకేతిక యంత్రం
       శత్రు దుర్భేద్య, అరివీర భయంకర రణతంత్రం
       సర్వసత్తాక, సార్వభౌమాధికార గణతంత్రం
జై హింద్
  – సయ్యద్ ఖాసీం అలీ
     ప్రిన్సిపాల్,  శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు
      హైదరాబాద్, తెలంగాణ
      9059022889
Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:00):

XbT what to do to get your blood sugar up | blood I3y sugar 117 in the morning for toddler | high blood sugar Ke8 what to take | what blood yvu sugar level means you have diabetes | do carbs from 1fH beer raise blood sugar | blood sugar 500 how much ins FmM | does butter popcorn raise blood djb sugar | 3Fo can dogs smell high blood sugar | FrN blood test for sugar nj | weed lowers blood dqm sugar | can blood sugar cause H7t miscarriage | how to check blood sugar for diabetes HvK | BQr head sweats low blood sugar | blood WJa sugar and weight app | what is maximum 5Ma blood sugar level for dot physical | fsbs most effective blood sugar | why would my blood sugar suddenly drop SXi | does 5QK lasix raise blood sugar | lipitor side effects high blood ARu sugar | is high blood sugar bad for kidneys 68e | teas that help blood mWq sugar | 136 fasting blood sugar jwr | how to check sugar without blood jIg | how does a smart watch read blood XdW sugar | USC do blood sugar spikes cause headaches | does grapefruit lower blood l8Q sugar levels | can vitamins affect your Nb2 blood sugar | healthy zBx blood sugar while in ketosis | 21o symptoms of high blood sugar attack | what is a fast I6A way to lower blood sugar | blood sugar OLO 106 after day of fasting | low blood sugar and heart jLE rate | blood A9k sugar 3 hours after food | can low tsh Hl1 cause high blood sugar | does low blood sugar levels W4t give you headaches | check high blood sugar YDB | what is A1n the perfect blood sugar level | high blood pressure with 5Eq high blood sugar | g9q can cortisone injections increase blood sugar | a1c with average blood sugar of T2r 140 | is peanut butter mPu or oj better for low blood sugar | what to eat with 7GH high blood sugar | blood sugar SsS increases despite diet change | high sugar l2Y and high blood pressure while pregnant | diabetes normal blood sugar levels india 8J1 | high morning hfp blood sugar levels gestational diabetes | aQd what herbs lower blood sugar levels | normal vLB blood sugar human | blood sugar online sale diseases | kroger blood v2g sugar monitor