కంప్యూటర్‌ కోర్సుల్లో రాణించాలి

– లార్డ్స్‌ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలో అవగాహన
– కాలేజ్‌ సెక్రటరీ రిజ్వానా బేగం
నవతెలంగాణ-గండిపేట్‌
విద్యార్థులు కంప్యూటర్‌ కోర్సులో రాణించాలని లార్డ్స్‌ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ సెక్రటరీ రిజ్వానా బేగం అన్నారు. ఆదివారం గండిపేట్‌ మండల్‌ బండ్లగూడ కార్పొరేషన్‌ ఇమేజ్‌ సాగర్‌ లోని లాస్‌ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ టెక్నాలజీల పైన అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్‌ కోర్సులు తప్పనిసరన్నారు. కంప్యూటర్‌ పైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక ఈవెంట్‌ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు వత్తి నైపుణ్యంతో పాటు కంప్యూటర్‌ కోర్సు టెక్నాలజీని నేర్చుకోవాలన్నారు. కంప్యూటర్‌ ఈవెంట్‌ డ్రైవ్‌లో పాల్గొన్న విద్యార్థులను కాలేజ్‌ యజమాన్యం అభినందించారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్‌ షేక్‌ షావలి, ఉపాధ్యాయులు, కాలేజీ యజమాన్యం, నిర్వాహకులు, సిబ్బంది, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 17:45):

where 0Cb can i buy clinical cbd gummies | MoP hempworx cbd gummies review | cbd gummies 600 mg full spectrum 0 thc 5Fm | where to purchase smilz TJR cbd gummies | why ypW do cbd gummies have no thc | ONC pure balance cbd gummies reviews | mayim chaya kp3 bialik cbd gummies | what O6f is the difference between hemp and cbd gummies | cbd gummies abc Vv2 stores | official 1000mg gummies cbd | katie couric cbd gummies jlf price | QGY cbd gummies and smoking | best high jtG potency cbd gummies | can you 15X put cbd gummies in your luggage | cbd thc gummies new york MYL | A4O how much are trubliss cbd gummies | american medical cannabis gummi vEf cares cbd plus | redeem dAQ therapeutics cbd sleep gummies | Fnn atlrx cbd sleep gummies | cbd gummy mg for sale | native hemp cbd gummies nR6 | uly cbd DtA gummies hair growth | 40 mg cbd dO9 gummies | cbd cdj gummies whoopi goldberg | can dogs have cbd gummies for humans WJf | kana cbd 4Ge gummies price | Jcz purest cbd oil gummies | cbd 7n4 gummies per day | how many mg of cbd gummies to ssm sleep | uly cbd gummies online KHu | high times wOi cbd gummies review | green haze cbd EOO gummies | cbd ksa gummy for tinnitus | wholesale cbd oil gummies 9Y0 | indica free shipping cbd gummies | cbd gummies for V8c arthritis joint pain | where to get green ape 3c1 cbd gummies | cbd J5E gummy buttons uk | how much are the cbd gummies to quit IQF smoking | eek first class cbd gummy bears | cbd gummies rachael ray dLu | AG1 the platinum series cbd gummies | does cbd gummy help kRL with anxiety | top rated cbd gummies WIh 2022 | can you have an allergic reaction to cbd gummies w5C | do eagle e8e hemp cbd gummies help tinnitus | oUw plant cbd gummies reviews | golden cbd online shop gummies | the MnP effects of cbd gummies | charles Fm9 stanley cbd gummies legit