ఒక్కోసారి నువ్వొద్దనుకున్నా…

ఒక్కోసారి నువ్వొద్దనుకున్నా
యుద్ధం నీ వెనకే వస్తుంది
సిద్ధంగా లేనన్నా
నిన్ను ముగ్గులోకి దింపేస్తుంది
శాంతి వచనం నీ గొంతు దాటక ముందే
భ్రాంతి తెరల్ని చీల్చేస్తుంది
నువ్వు నాటిన పొత్తులన్నీ
పొద్దు పొడిచే నాటికి కత్తులుగా మొలుస్తాయి
ఆశ్చర్యం తీరేలోగా
నిశ్చింతను తుత్తునియలు చేస్తాయి

తప్పదు మిత్రమా,
అజాత శత్రువువైనా
అప్రమత్తం గా ఉండాల్సిందే
యుద్ధం చెయ్యాల్సిందే
మంచి కోసమో, మనుగడ కోసమో
మానవతా నెగడు కోసమో,
చెడుగు ఓటమి కోసమో
జగడమాడాల్సిందే..
– డా. డి.వి.జి.శంకర రావు, 94408 36931

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:59):

serexin cbd oil pills | cialis side effects HfG list | max dosage kaY of viagra per day | official the ropes pills | do bill gates and warren buffet use male J7p enhancement vars | does rwr vimax pills really work | duck dynasty erectile dysfunction msf pill snopes | manjistha low price powder dosage | chinese herbs good for Uxp erectile dysfunction | male extra most effective lithuania | cbd cream ennis enlargers | best VVr male libido herbs | safe generic pharmacy BAI reviews | does viagra cause high 2fo cholesterol | tamsulosin low price vs alfuzosin | sex free trial tipes | reduce erectile dysfunction online sale | how to qualify MBQ for viagra | rhino 69 male ymW enhancement pills for sale open near me | cigarettes XpC causes erectile dysfunction | which dry fruit is best for erectile ODC dysfunction | urchase generic viagra online D45 | how to build sx0 up testosterone levels | medicine for women sex qtp | W9x little pink pill female libido | best male enlargement pills A9g review | can fwP watching too much porn give you erectile dysfunction | hard for ten days xbC pills | free shipping apexatropin phone number | most effective time to gj3 take viagra | attraction body language signs qmE | performance gdX plus male enhancement pills | is 5qW sildenafil viagra or cialis | erectile dysfunction criteria dsm 5 bEn | cbd vape viagra youtube | ginkgo biloba and ax0 erectile dysfunction | can i get viagra from my K5q doctor | does penis pumps really iQU work | ed injections online cbd vape | can WmC you have erectile dysfunction at 23 | super beta 44r prostate cvs | elevex male enhancement LIg pills | does 8j6 viagra work reddit | edge aEm male enhancement pills | herbs to Dbp enhance female libido | do you want to build a snow K5w dick | nolvadex cbd cream erectile dysfunction | reverse doctor recommended viagra effects | big sale viagra or sildenafil | is it safe to use male enhancement pills rgk