మిణుగురులు

తెల్లవారగానే నిద్ర లేచి కాఫీ తాగి అలా బయట గాలి కోసం వరండాలో తిరుగుతున్నాను. ఎన్నో ఆలోచనలు మెదిలాయి. జీవితంలో ఏదైనా…

పరిగె

సాయంత్రం 7 గంటల సమయము. ఖైదీలను గదుల్లో పెట్టి తాళము వేసి వరండాలో పది జవానులు మాటా, మంతీ సాగించారు. తాము…

గల్లగురిగి

”తాత.. వంద రూపాయలు ఇయ్యవా” ”వంద రూపాయలా…ఎందుకు పిల్లగా” ”నాకు గవర్నమెంట్‌ దాంట్లో సీటు వచ్చింది. ఈరోజు హాస్టల్‌ కి పోతున్నా”…

చిన్నకథ

ఉక్రోష్‌ ఉపన్యాసం అంటే ఉప్పెనలా ఉవ్వెత్తున తరలివచ్చే జనం. ఈ రోజు ఎందుకో…… నున్నని గచ్చుపై ఆవగింజల్లా జారుకున్నారు. అది గ్రహించిన…

ఇందుమతి ఇరవై ఆరవ మరణం

”లేదు.. ఇంత చిన్న విషయానికే చచ్చిపోతాను అంటుంటేనూ. అయినా మీకొచ్చింది అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు. మీరు మీరనుకునేంత అసమర్థులూ కాదు.…

ఫుల్‌ మీల్స్‌

లీలగా… తన నాన్న ‘అన్నం పర బ్రహ్మ స్వరూపం’ అని ఎప్పుడూ చెప్పేది గుర్తుకొచ్చింది. ఎవరైనా అన్నం వథా చేస్తే గట్టిగా…

ఒక్కోసారి నువ్వొద్దనుకున్నా…

ఒక్కోసారి నువ్వొద్దనుకున్నా యుద్ధం నీ వెనకే వస్తుంది సిద్ధంగా లేనన్నా నిన్ను ముగ్గులోకి దింపేస్తుంది శాంతి వచనం నీ గొంతు దాటక…

అరణ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం

ఓ అడవిలో అనేక జంతువులు నివశిస్తుండేవి. అడవికి సింహం రాజు. దానికి నక్క మంత్రి. పులి సైన్యాధిపతి. తోడేలు అంగరక్షకుడు. వాటికి…

యలమందమ్మపూలకోడి

యలమందమ్మ తన ఇంటి ముందు వేపచెట్టు క్రింద కూర్చుని బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుతూ ఉంది. ఆ వేపచెట్టు తన పెనిమిటి బతికున్నప్పుడు…

చెరుకు తీపి

గ్రామాల్లోని రైతులు పండించే చెరుకు చాలా రుచిగా ఉంటుందని అడవిలో వున్న ఓ గున్న ఏనుగు మిత్రుల ద్వారా తెలుసుకుంది. అదే…

హ్యుమానిటీ

– బండారి రాజ్‌ కుమార్‌, 8919556560 సిగరెట్‌ ముట్టిచ్చుడు యిది ఇరవైవొకటోసారి. గడియారంల ప్రేమికులు రెండోపారి ముద్దుపెట్టుకుంటానికి దగ్గరికొస్తున్నరు. క్యాలెండర్ల తారీకు…

కన్నీటి వెన్నెల

ఫ్లైట్‌ దిగి లగేజితో బైట అడుగుపెట్టిన కిరణ్‌ని అమాంతం చుట్టేశాడు శ్రీకాంత్‌. ఎన్ని రోజులైంది రా చూసి. డిగ్రీ కాగానే ఎం.ఎస్‌…