రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం గీతం ఆలపనలో తికమక

నవతెలంగాణ – నసురుల్లాబాద్
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు తికమక పడ్డారు. మువ్వెనల జెండా ఎగురవేసిన తరువాత ఏ గీతం అలపించాల్లో తెలియక తికమక పడ్డారు. కొన్ని చిట్ల జనగణమన అలపించగా మరి కొన్ని చోట్ల జయ జయ జయయే తెలంగాణ గీతంను ఆలపించారు. ఎక్కడ ఏ గీతం అలపించాల్లో తెలియక అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు తికమక పడ్డారు. గీతం అలపించడానికి పిల్లలు రాక పోవడంతో సెల్ ఫోన్ ద్వారా గీతం ఆలపించారు. అధికారులే తికమక పడడంతో గీతం అలపించడానికి వచ్చిన ప్రజలు ఏమి జరుగుతుంది అంటూ ప్రశ్నించారు. బాన్సువాడ, నసురుల్లాబాద్, బీర్కూర్ మండలంలో ఇలా తికమక పడడంతో అధికారులకు వివరణ కోరగా రెండు గీతాలు అలపించవచ్చునని అన్నారు.. రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర గీతం అలపించాలని రాజకీయ విశ్లేషకులు తెలిపారు. ఇందులో ఏదీ సరైంది అంటూ ప్రజలు ప్రశ్నించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-04-13 03:15):

Kxm does alprazolam cause erectile dysfunction | prescription drugs that jXM cause erectile dysfunction | rimo black male enhancement Hmt fda | mixing viagra WeK and caffeine | high octane male enhancement OtS pill | systex cbd vape for uti | how to HcE be good in bed for her | Ttm alabama erectile dysfunction medication | wTn cheapest erectile dysfunction treatment | low price pepsi viagra | tips to make your penius ahR bigger | cure my erectile dysfunction 57k | how hjk to take levitra for best results | official mega male | Nj8 tauler smith llp male enhancement | buy im6 yohimbine hcl uk | revatio online cbd cream prescription | what 7Cd appeals to men sexually | best viagra tablets in india online dOD | rlx pills Pe4 where to buy | low price talking dick | adjustment disorder and a6F erectile dysfunction | zhengongfu 32 pills male enhancer o6o | improving sex online sale | hdt male anxiety enhancement | owr list of himalaya ayurvedic medicine | iron erectile dysfunction cbd cream | cbd cream ksx reviews | male enhancement pills sp2 in korea | greek yogurt 4e5 erectile dysfunction | sex big sale medicine viagra | ills that make 0RM you erect | over 60 sexuality cbd vape | erectile dysfunction after brain rO4 surgery | fungal acne shoulders most effective | what causes bumps on TVO the penis | does jmJ atorvastatin affect erectile dysfunction | viagra hard ons for sale | online sale viagra pilots | over 50 sexuality free trial | buy pain 1jJ medication on line | best prescription for erectile 0JA dysfunction | dragons den 2018 erectile 3lv dysfunction | drive boosters genuine | viagras para doctor recommended mujer | rite aid pharmacy viagra WI0 | coconut oil causes tkL erectile dysfunction | viagra 100mg price in Vjh canada | male enhancement pills for science dbX | male GHg enhancement pills in qatar