మోడీ వస్తున్నారని… విద్యార్థుల గృహనిర్బంధం

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ రాజధానిలోని ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో గత నెల 30న ఓ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. కార్యక్రమాన్ని విద్యా శాఖ అధికారిక యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ప్రత్యక్ష ప్రసా రం చేసింది. ఆ కార్యక్రమం లో జై శ్రీరామ్‌ నినాదాలు మార్మో గాయి. ప్రధాని పర్యటనను అడ్డు కుంటారే మోనన్న అనుమానంతో పోలీసు లు ఆ రోజు ఉదయమే పలువురు విద్యార్థులను గృహనిర్బంధం చేశారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 17:22):

vvu what are side effects from eating cbd gummies | how 5V3 effective is cbd gummies | 100 narural cXf cbd oil gummies | ExB can i give my dog cbd gummy | free trial olly cbd gummies | why cbd gummies genuine | 50mg gummies cbd online sale | clinical cbd eIO gummies amazon | gold harvest 9tN cbd gummies | cbd ih6 gummies stay alert | gummy brand cbd 5wN oil | area 52 cbd sCs gummies | nextevo cbd vape cbd gummies | cbd ashwagandha gummies free trial | online cbd online shop gummies | kenai farms cbd gummies g0n review | vaporfi cbd official gummies | buy cbd 8zh gummy wholesale | VAp cbd gummies on shark tank episode | cbd online sale gummies redditg | best B9a gummies with thc and cbd | delta 8 cbd KBD gummies | KaQ can cbd gummies help with restless leg syndrome | cbd gummies cbd cream doon | cbd gummies kats botanicals on DxE amaz | green gummies cbd without thc NWA | shark tank cbd gummies x7o for sale | private label cbd gummy manufacturer Foq | royal lv8 cbd gummy bears | jolly cbd gummies shark tank MhO episode | k6f best cbd gummies from hemp | cbd gummies for sleeping near me 9Yn | cbd gummies cold cbd vape | dissolving cbd isolate for Bhx gummy candy | can you 8cj bring cbd gummies on a plane | cbd gummies pics cbd cream | green apple cbd gummies shark pWo tank | best cbd gummies with thc Jol for anxiety | how long does cbd gummies last for Bv5 | lewis kE5 hamilton cbd gummies | organrx free shipping cbd gummies | cbd online sale 3000mg gummies | native cbd XIh gummy bears | five cbd gummies review ugq | 2mS cbd gummies for sciatic nerve | ashwagandha cbd gummies free shipping | who makes the best cbd DxF gummies | cbd gummies Cb8 the best | can QiB i travel to mexico with cbd gummies | how vQd do cbd gummies make u feel