జేజేలు

పోరాట అడ్డా ఓరుగల్లు గడ్డ
అరుణ వర్ణం పులుముకుంది

ఎర్ర పార్టీ సారథ్యంలో సాగే
జన చైతన్య యాత్ర సభకు
సబ్బండ వర్గము తరలింది

అజంజాహి మిల్లు ప్రాంగణం
జన సంద్రాన్ని తలపించింది

హనుమకొండ నగరం నిండా
ఎర్రెరని జెండాలు ఎగిరినరు
అరుణ తోరణాలు వెలిసినరు
ఉద్యమ గీతాలు హౌరెత్తినరు

అప్రజాస్వామిక విధానాలు
మతోన్మాదశక్తుల ధిక్కరిస్తూ
నినాదాలు నింగినంటినరు

పిల్లా పెద్దలు అనే తేడా లేక
యాత్రకు నేను సైతమంటూ
డప్పు కొట్టి దరువు వేసినరు

కార్మిక కర్షక శ్రామిక శక్తులు
కదంతొక్కి కవాతు చేసినరు

కార్యసాధకులు దండుగట్టి
మహా ప్రదర్శనగా సాగినరు

మొత్తంగా చైతన్య యాత్ర
విజయవంతమై విరిసింది

ఎగిరే ఆ ఎర్ర జండాకు
పోరు దండాలు!

ఆ చైతన్య గళాలకు
శౌర్య ‘శతి’ అందిద్దాం

ఆ ప్రగతిశీల యోధులకు
మన ‘మద్దతు’ ప్రకటిద్దాం
ఆ జన చైతన్య యాత్రకు
స్వచ్ఛందంగా సాగుదాం.

– కోడిగూటి తిరుపతి,
సెల్‌:9473929493

Spread the love
Latest updates news (2024-04-13 02:14):

does chastity cause erectile dysfunction oLO | desi remedies for erectile dysfunction VwJ | viagra dictionary online sale | average anxiety penile size | low vitamin d erectile dysfunction hpb | can you make a penis bigger YuX | running ms8 cure erectile dysfunction | bigger make big sale penis | natural male sexual 1eI enhancement supplements | most 9gH potent male enhancement | reviews of male enhancement drugs rVB | male enhancement low price z | 5j7 widal test kya hai | can running 8ze cure erectile dysfunction | horny Ubm goat weed drug interactions | impotence cure ayurveda most effective | levitra not qup working anymore | free pc P9o performance enhancer | how to improve RlC sexual performance | best natural male enhancement K8I pills 2012 | libido free shipping drugs female | male legal enhancement low price | erectile dysfunction caremark doctor recommended | is viagra RAx a prescription medication | 2019 top male enhancement and semen increase pills T70 | normal male penile length H5O | how to naturally Vvj enlarge your penus | how to increase female sex iD2 feeling | cbd cream erformer male enhancement | buy 8SS viagra and cialis online | leyzene pills review cbd oil | what age do men 2Mp take viagra | sex pills doctor recommended uk | erectile dysfunction OQK commercial with carrots | small penis doctor recommended masturbation | best way to improve sexual stamina DqQ | young living Oan oils for libido | what ufi does viagra have in it | how to stay long on bed with VcW partner | best natural source of AfV testosterone | roven 479 male enhancement drug | manuela 2Cj crazy penis enlargement pills 60 tablets | uaS indirect inguinal hernia erectile dysfunction | which oil is best for TO3 penis growth | w5M long and strong pills | ejaculation doctor recommended methods | viagra 5QB side effects reddit | free shipping viagra commercial car | sizegenix online shop scam | viagra delayed reaction big sale