టీచర్ల సేవలు మరువలేనివి


నవతెలంగాణ- జక్రాన్ పల్లి: టీచర్ల సేవలు మరువలేనివని గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ కుమార్ అన్నారు. మండలంలోని తొర్లికొండ పాఠశాలలో పనిచేసినటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయులు రేణుక బదిలీపై వేల్పూర్ మండలం లక్కొర పాఠశాలకు వెళ్లడంతో వీడుకోలు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానోపాధ్యాయులు రేణుక తొర్లికొండ పాఠశాలలో గత ఐదు సంవత్సరాలుగా పనిచేశారని ఆమె సేవలు మరువలేని అన్నారు. ప్రధానోపాధ్యాయురాలు రేణుకను శాలువాతో పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జి ఎంఈఓ శ్రీనివాస్ ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల చైర్మన్, గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 13:21):

can lower back problems cHO cause erectile dysfunction | sexual stamina pills cbd cream | does viagra 0Ni open up blood vessels | slang VrH for erectile dysfunction | psychological erectile dysfunction help gbQ | iC8 what is the best form of natural viagra | cialis generic name genuine | how txz long does sex last average | big jim male enhancement KPQ reviews | viagra chemical composition doctor recommended | herbal supplements to last longer in bed ro3 | erectile dysfunction after 2Vx narcissistic abuse | girls haveing genuine sex | amazon sexual health for sale | romescent desensitizing delay spray side X64 effects | red male enhancement pills order by phone 923 | viagra boys singer for sale | natural libido enhancer for OG1 woman | red pill 55m male enhancement reviews | herbs 8cB increase female libido | does H76 viagra give you stamina | kegel exercise iOs for penis | lloyds pharmacy 6CH erectile dysfunction discount code | herbs for libido male ydS | kNv erectile dysfunction drug viagra | active ingredients 8xH in erectile dysfunction | how to use ginseng for GGC erectile dysfunction | enhancerx pills reviews free trial | women vmC like big penis | owerful ec7 desire male enhancement pills | sample viagra cbd vape | E3A sex medicine tablet for men | EDi bulk male enhancement pills | found viagra in WDL husbands wallet | splitting 100mg genuine viagra | ways to increase gL9 ejaculate | does provigil cause erectile dysfunction hWK | Wyh rimal xl male enhancement | most effective rostaglandin for ed | dewey big sale cox viagra | colonoscopy and erectile DHU dysfunction | GWJ treatment of premature ejaculation in hindi | best male enhancement pills fGi for length | most effective sexual stimulation supplements | best vLT over the counter viagra gnc | can a pinched nerve DrD in your back cause erectile dysfunction | is there different strengths of vov viagra | blood donation erectile dysfunction 4HF | alzheimers and most effective viagra | 9b5 what is ultimax dietary supplement