మృత్యుస్పర్శ

పదిలక్షల సూటు వేసుకొని
యాబయారించుల ఛాతి
మొసలికన్నీరు నాయకుడు
పై దుస్తులు ఒలిచాడు
చీరా లాగేశాడు
లో దుస్తులు గుంజేశాడు
ప్రపంచ బహిరంగ మార్కెట్లో
బహిరంగ అసభ్య చేష్ఠల
ట్రంపు ప్రియుడు
భారతమాతకు జై అంటూనే
భూమంతా
నగంగా తిప్పాడు

యథా నాయక
తథా కార్యకర్త

పై దుస్తులు ఒలిచారు
చీరా లాగేశారు
లో దుస్తులు గుంజేశారు
మతం మార్కెట్లో
మణిపూర్‌ మాతను
వాళ్ళుపుట్టిన మార్గాన్ని పొక్కిలి చేస్తూ
నగంగా తిప్పారు

వాడు దేశాన్ని
వాళ్ళు దేహాల్ని

రోజూ నలభైవేల అల్పాహారం తింటూ
అంగాంగం అంగట్లో పెట్టినోని అనుచరులారా!
అమ్మతనాన్ని ఛిద్రంచేయడమే
మగతనం అనుకునే మతమగాల్లారా!

నడిబజార్లో
ఇనుప గొల్సుల చేతుల్తో
అమ్మల రొమ్ములు పట్టుకున్నోన్ని
వాళ్ళమ్మ పాలకు బదులు
ఉచ్ఛపోసి పెంచుంటది

బహిరంగంగా
అమ్మల జననావయవాల్లో
చేతులు ముంచిన వాళ్ళు
పియ్యి తిని పెయ్యి పెంచుంటారు పందుల్లా!

హిందూ తాలిబన్లారా!
యూదు స్త్రీల నగ ఊరేగింపులా
మీరు పాలు తాగిన రొమ్ముల్ని
మీ జనన జననంగాల్ని
మీ తల్లుల్ని మీ చెల్లెల్ని మీ భార్యల్ని
మీ భారతమాతను నగంగా ఊరేగించారు
సిగ్గును కాశీలో వదిలి
శరాన్ని గంగలో తోసి

హిందూ నాజీల్లారా!
హిట్లర్‌ ముస్సోలినిల కుక్కచావులు
ఇవ్వాళ ఇప్పుడే కాకపోవచ్చు
కళ్ళు కాయలు కాసేలా
మీ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాయి
– వడ్డెబోయిన శ్రీనివాస్‌

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:03):

ATF erectile dysfunction treatment drugs | catalyst free shipping male enhancement | how long does a viagra OGo erection last | can you take beet juice with AYL viagra | how quickly does viagra start working u3X | ills rnS to grow penis | clinique for men HWL review | egg yolk honey and cinnamon 6Ih better than viagra | edging to 40p increase testosterone | labida doctor recommended | how to get the best results taking fLX viagra | big sale average cock diameter | sildenafil yc4 is it the same as viagra | the best sexual mei performance pills | how to stop email STO solicitation for erectile dysfunction pills | how much 2Wz is viagra in australia | list of 3k8 pde5 inhibitors | 17h do vitamins help erectile dysfunction | erectile dysfunction causes and cures O3m | king size male enhancement nOa customer service | what is extenze GDX plus | hyper xxl reviews legit male enhancement glu pills | dhea supplementation cause sM1 erectile dysfunction | why girls love cock j33 | wrg amlodipine cause erectile dysfunction | does sleep deprivation cause yd6 erectile dysfunction | mirena price Lt5 in india | time in male cbd oil | how to get your u6H penis longer | doctor recommended bulletproof erectile dysfunction | how bXM to make a woman want u | OcE celebrex and erectile dysfunction | emails NYA about keto erectile dysfunction | erectile low price dysfunction cpps | viagra free trial offer 4MH | wkB what is the best pill for male enhancement | viapro gnc low price | how pMD to get your cock bigger | viagra pfizer 50 mg online aR5 | erectile dysfunction ginseng anxiety | stimulant big penis official | scwhinngg male official enhancement | male enhancement used IqQ to be pills now cream | female viagra free trial porn | where ojN to buy cheap viagra | extenze where to buy GYL | dr ferini 2cm california erectile dysfunction | can 5Jt premature ejaculation lead to erectile dysfunction | cbd oil rite aid kennedy | IhF miracle zen male enhancement