వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలి- ఏ డి ఏ అపర్ణ

నవతెలంగాణ-భిక్కనూర్
వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు, సలహాలు పాటించి రైతులు పంటలు వేసుకోవాలని వ్యవసాయ పంటలు ఏమైనా సమస్యలు ఏర్పడితే ఏ ఈ వోల సూచనలు మేరకు మందులను వాడాలని సూచించారు. అలాగే విత్తనాల షాపులలో విత్తనాల శాంపిల్ సేకరించి టెస్టింగ్ కొరకు ల్యాబ్ కు పంపించడం జరుగుతుందని, నకిలీ విత్తనాలు అని తెలిస్తే కంపెనీపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొని జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ పరిశీలనలో ఏవో రాదా, ఏఈఓ రవి, తదితరులు ఉన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 16:49):

IWG check my blood sugar online | high blood sugar haven t eaten TBF | iUC monitor my blood sugar | diabetes daily blood sugar levels qgN | GDF fruit and vegetable to lower blood sugar | does high blood sugar pev affect memory | blood sugar 215 kvO after eating | blood sugar level random LHV | does drinking water 0qA balance low blood sugar | can dayquil raise your blood byL sugar | what is a good resting blood sugar 95c | best formula for babies who cant regulate gIB blood sugar | red hot chili peppers blood sugar sex magic mp3 192 download | is a blood sugar level of ySi 199 ok | blood ven sugar levels immediately after meal | high blood GTA sugar levels what does it mean | is fasting mJH blood sugar always high with diabetes | dexcom for low blood f5d sugar | iron supplements and wW9 blood sugar levels | effects of stress on blood sugar NDO | low blood sugar caused by oIy meth | use of cinnamon to QLn lower blood sugar | does regulating blood sugar help you StJ lose weight | reading blood medical test results for blood sugar levels nam | can low blood sugar Ol7 affect fertility | what drinks lower ih6 blood sugar immediately | how can dogs smell blood BX1 sugar | why does my blood WPf sugar drop rapidly | will a P7V late night snack cuase high fasting blood sugar | does high 3RU fructose corn syrup spike blood sugar | 800 calorie blood sugar diet recipes GOr | normal blood sugar gJy two hours after meal | diabetic NX4 shakes from low blood sugar | a1c good blood sugar meter says high 4bc | new way to measure 7Py blood sugar | normal range of blood sugar XPD | blood sugar good ranges szt | blood vcI sugar levels on keto | 5vv blood sugar level 143 2 hours after meal | what CXB else controls blood sugar like phentermine | how to get blood for a blood sugar test Et2 | blood 9jj sugar diet overnight oats | does Tgf 5 dextrose raise blood sugar | can blood sugar go high ARh without eating | EQ6 foods to control blood sugar during pregnancy | does lemon juice reduce blood sugar NXK | does fSj prunes raise blood sugar | is 138 blood sugar kVb bad | does chemo increase blood sugar LO2 | can extremely low sodium levels cause cju low blood sugar