ఆర్టీసీ బిల్లుపై నీలినీడలు..!

న్యాయ సలహా కోరిన గవర్నర్
న్యాయ సలహా కోరిన గవర్నర్

నవతెలంగాణ హైదరాబాద్: ఆర్టీసీ బిల్లుపై న్యాయసలహా కోరుతూ గవర్నర్ తమిళసై న్యాయశాఖకు పంపారు. దానితో పాటు ఇతర బిల్లులను కూడా న్యాయశాఖ కార్యదర్శికి పంపారు. న్యాయశాఖ కార్యదర్శి సిఫార్సుల ఆధారంగా చర్యలుంటాయన్న రాజభవన్ తెలిపింది. ఆర్టీసీ బిల్లుపై దురుద్దేశంతో చేసిన తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దు అని  గవర్నర్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో వెనక్కి పంపిన బిల్లులపై చేసిన సిఫార్సుల గురించి కూడా గవర్నర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు.

 

Spread the love
Latest updates news (2024-06-23 09:47):

medipure cbd gummies free shipping | online shop jones cbd gummies | how much 0l6 does eagle hemp cbd gummies cost | most effective commons cbd gummies | GO6 cbd gummies jolly green oil | smile cbd gummies online sale | fun gummies for sale cbd | cbd anti anxiety gummies gQz | do cbd gummies make you imC high | ingredients in cbd gummy bears KfV | is hemp bomb g5Y cbd gummies aqueous | candy kush cbd gummies 7Fz | gold bee cbd gummies cyO review | can you give a puppy cbd gummies MOM | where do they GFQ sell cbd gummies | can you take cbd deM gummies during the second trimester | cbd oil for anxiety gummys 6Ac | dr david jeremiah cbd 2aK gummies | are cbd gummies Qy5 good for nausea | ovg what are cbd gummys | boulder highlands cbd WHG gummies cost | cbd gummies panama city 6U7 beach fl | cbd gummies for high blood pressure PsN shark tank | cbd gummies for 18J people with seisures | free trial cbd gummies paris | condor cbd gummies Bz1 erectile dysfunction | doxycycline hyclate ok with cbd YcL gummies | cbd gummies for pmdd PgX | vida online shop cbd gummies | 25mg cbd gummies full Mxn spectrum | gummy drops cbd oil Xar | best pain cbd gummies 82S | cbd cbd oil gummies otc | il3 wana sour gummies cbd near me | cbd with thc for sleep YEX gummies | cbd free shipping gummies hightech | how much cbd in one M4n gummy bear | blue spruce cbd EKv gummies | cbd most effective gummy bear | cbd sour gummy SuC neons | do cbd iAB gummies cure tinnitus | is there marijuana in cbd gummies 2xH | best cbd gummies for wLh calming | concord cbd gummies for sale | tinnitus relief 1vR cbd gummies | truth cbd 0r1 oil gummies | highest rated cbd ogz gummies for anxiety | do lfC cbd gummies really relieve pain | online shop lion cbd gummies | wholesale cbd gummies white label fR3