చిత్తు కాయితాలు!

చిత్తు కాయితాలు!ఆకాశానికి సవాలు విసిరే
హరిత ఆరోహణ క్రమాలు!
వందల వసంతాలు వర్ధిల్లి
అపురూప బంధమై నిలిచిన
అమేయ బృంద గానాలు!!

దుర్మార్గుల దృష్టిపడి
అరక్షణంలో అవి
ఆక్రందనతో నేలవాలు!!
అటవీ వనరుల అక్రమరవాణా
నగరాలపై చేసే అసుర అశ చేవ్రాలు!

గుండెకాయను దొంగిలించి
ఊపిరితిత్తుల ఉసురు తీసి!
రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను రిక్తపరచి
భూమాత నొసటన చేసిన
పచ్చినెత్తుటి పరశు గాయాలు!!

అడవిలో పుట్టి
అడవిలోనే పెరిగి
అనుక్షణం అడవితో
పెనవేసుకున్న పేగుబంధాలు!

తరతరాల నెనరు పాదులు మృగ్యమై
పరంపరాగత ఉపాధులు కోల్పోయి
పొరకలు నరికి! పోడులు కొట్టి
పొట్టపోసుకునే అనాథ అన్నార్తులు!

బస్తరులో బహిష్క్రితులై!
భద్రాచలానికి దారులు వెదుకుతూ
తీరం దాటిన తుఫానులా
గుడారాలు వేసుకున్న గూడేలు!!

కందకాలు కొట్టించి
సరిహద్దులు చెక్కించి
పంటలను తొక్కించి
నోటికాడి కూడు లాగేసి…!

తవ్వుకున్న తాగునీటి బావులను
తమచేతే పూడ్పించి!
పశువుల మందలను
బలవంతంగా తరలించి
ఆదీ అంతం లేని
విరాట పర్వాలను సృష్టిస్తూ…!

స్వేచ్ఛా గమన గమ్యాల్ని
అప్పనంగా హరించి!
అపరిమిత చట్టాలకు
అధికారాలకు కట్టుబడే
అసమాన సమాజ చట్రంలో!
ఇరికించబడ్డ చెత్త కాయితాలు
గుత్తి కోయల జీవితాలు!!
– కరిపె రాజ్‌ కుమార్‌, 8125144729

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 23:40):

69 male on top rMD | d9V sex ideas with food | big sale erectile enhancement | reasons for erectile dysfunction at yya 21 | bob commercial Vi7 for erectile dysfunction | genuine cock keeps growing | average muY penis size image | small free shipping penis girth | can you use viagra hcb with blood thinners | improve erection anxiety strength | do cialis FJA pills expire | oysters vs viagra free shipping | can low vitamin d cause erectile dysfunction 8XW | cbd oil rimal growth price | genuine feminine viagra | does verapamil cause erectile dysfunction i5l | directions for taking HKp viagra | can cigarette cause erectile ULl dysfunction | doctor recommended gel fuel capsules | cbd vape fascinations online store | kT9 male enhancement pills bottle | best YPB treatment of erectile dysfunction | viagra cuanto tiempo antes btF tomarlo | dr cbd cream oz ed | viagra free shipping clitoris | viagra homme prix en x5N pharmacie | DqM side effects of viril x natural male enhancement | sexual names for f3O women | easy home remedy for HUE erectile dysfunction | i want do sex 5nx | python male enhancement pills reviews EM9 | viagra Aoa or cialis stronger | otc meds to get YuM high | top 10 best male nI1 inhancment pills | theanine genuine erectile dysfunction | anxiety sex vitamin | walgreens erectile dysfunction XNu pump | how can i treat 3Ui erectile dysfunction at home | natural ways for pennis enlargement Njk | mambo king queens cbd vape | atorvastatin calcium and 8BS viagra | characteristics 2kv of erectile dysfunction | top dick cbd oil | how to increase my libido as XGl a woman | instamax free shipping male enhancement | top lO7 ten male enhancement pills 2017 | best crystals for bdI erectile dysfunction | 30 day free trial Iz7 male enhancement | granite qe6 male enhancement results | erectile dysfunction due to vitamin qAk b12 deficiency