అనాధ పిల్లలకు డ్రెస్సులు పంపిణీ

నవతెలంగాణ – సిద్దిపేట
శిల్పా డ్రెస్సెస్ కు చెందిన సంకా శ్రీధర్ కుమారుడు సంక అద్వై జన్మదిన సందర్భంగా పట్టణంలోని బాలసదనంలో 22 మంది అనాధ పిల్లలకు డ్రెస్సులు పంపిణీ చేశారు.  ఈ కార్యక్రమంలో బాలసదనం నిర్వాహకులు రమ,  సంకా శ్రీధర్ కుటుంబ సభ్యులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-21 03:22):

womens libido enhancement online sale | erectile Fdu dysfunction and treatment | sex free trial gilr | can pqv sex make your dick bigger | free 6MC bottle of male enhancement | how to 9jF good sex | 8IE drugs to get her in the mood | big boy gBn male enhancement pills | memory formula gnc doctor recommended | t65 does viagra help with antidepressants | how to get more testosterone zyO fast | 0e4 reasons to use viagra | enalapril side effects erectile dysfunction kW5 | black tea and 3PM erectile dysfunction | home remedies Cnz to increase sex power | roman ed medication anxiety | can viagra cDR be bought over the counter in usa | generic viagra YGh blue pill 100 on one side | buy viagra online cheap without yH0 prescription | big dick fuck young fzE girl | when does viagra kick qow in | male enhancement what does 0Wd it do | natural herb 2dw male enhancement | dominx male enhancement pills GWC over the counter | androzene cbd vape customer service | D07 what dosage of viagra is best | doctor recommended viatest viagra | natural herbs for 8HI testosterone replacement | erectile dysfunction qtP drugs without prescriction | magnum 9800 1NG male enhancement pills | UC1 dopamine agonist for erectile dysfunction | erectile anxiety dysfunction cpd | can i get a prescription for viagra online URn | eruvian herbs for kNh ed | sildenafil online sale with food | watermelon ingredient most effective viagra | chiropractic care for erectile dysfunction hD5 | NaL best sex ayurveda efficacy | dAD in sexual and intercourse satisfaction | vigrx plus TXY blue rhino pill | sex FS3 pills to increase stamina | sTG is saw palmetto good for erectile dysfunction | Ck3 best way to make penis longer | does florida blue coverage erectile NHF dysfunction | how to satisfy OBn man on bed | ryno irwin most effective | strongest erectile dysfunction CD3 pill | how much do erectile dysfunction shots O8K cost | too hard erection formula AK4 | red panax ginseng gnc tHc