దీపావళి – హైకూలు

Diwali - Haikuదీపావళి
ఐనా ఊరి గుడిసెలో
గుడ్డి దీపం

కొన్నిటపాసులు
తుస్సుమన్నా
నవ్వులు పేలుతూ

అల్లరిలో
చిచ్చు బుడ్లు –
పిల్లలు

పిల్లల నవ్వులు
కాకర పువ్వొత్తులు
పెద్దలముఖాల్ని వెలిగిస్తూ

మిణుగురులు
పక్కకు తప్పుకున్నాయి
తారాజువ్వలకు చోటిస్తూ

చిచ్చుబుడ్డికన్నా
పిల్లాడి ముఖంలోనే
వెలుగెక్కువ

భూచక్రం
నన్ను నా బాల్యం చుట్టూ
తిప్పుతూ

నేను వెలిగించిన
లక్ష్మి బాంబెప్పుడూ
తుస్సే

పాంబిళ్ల
పిల్లల ఆనందం
బుసకొడుతోంది

అతనెక్కడ
బత్తెలిగించినా
బాంబై పేలుతుంది

కొత్త చొక్కా –
సీమటపాసులు
చుక్కలముగ్గేశాయి

సీటుకింద బాంబు
తడిసినా
పేలుతుంది

దీపావళి కదా
ఎటు పారిపోయాయో
చందమామ చుక్కలు

చందమామ
పొగచూరింది
రాత్రంతా బాంబులు

దీపావళి
ఆకాశం నిండా
పొగబాంబు పేలింది

టపాసులు
కాల్చకముందే పేలుతున్నాయి
ధరలు

బత్తెలిగించే భయం
బాంబుతోపాటే
పేలిపోతుంది

రాత్రంతా
పోగుపడిన టపాసుల చెత్త
తెల్లారితే దర్పం

టపాసులు
తడిసి పేలనంటున్నాయి –
గాజాపిల్లల ద్ణుఖం

పాపడిగింది
గాజా పిల్లల బాంబులకు
కన్నీళ్లొస్తున్నాయెందుకు నాన్నా
లి
భీష్మించాడు
టపాసులు కాల్చనని మావాడు
గాజా పిల్లలు

తారాజువ్వతో
సంఘీభావ సందేశం
గాజాపైకి

మా పిల్లలు
టపాసులు మానేశారు
గాజాపిల్లల దు:ఖంచూసి

పిల్లలెక్కడైనా పిల్లలే
దీపావళెలా జరుపుకునేది
గాజా

ఇక్కడి ఆకాశం
అక్కడి ఆకాశాన్ని గుర్తుచేస్తోంది
బాంబులు కాల్చలేను
– చిత్తలూరి, 9133832246 

Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 14:00):

acv Irc and blood sugar levels | permanent blood sugar hKP monitor | is too much sugar bad for ujH high blood pressure | high blood sugar 3vM danger signs | 147 blood sugar cbd vape | how to lower Hu9 blood sugar with gestational diabetes | wVO how to use accu chek for blood sugar | blood PlK sugar level 199 after eating | sMY blood sugar level mg dl | cbd oil and low DLy blood sugar | data of changes in lTF blood sugar levels after eating | high uuT intensity exercise blood sugar | blood sugar control baking UiS soda | blood sugar level of 86 two hours after meal sep | does exercise increase blood sugar Vpq in diabetes | morning bc7 blood sugar before food | WOw why does pomegranate juice lower blood sugar | what does it mean when your blood sugar ojq spikes | supplement blood sugar WDa support gymnema sylvestre goat rue | jfw test blood sugar levels | 0O6 does alcohol make blood sugar rise | will spples spile my 77g blood sugar | blood UPj sugar 119 in morning | stress blood genuine sugar | can gatorade help low 1DW blood sugar | can almond tkD milk lower blood sugar | low blood sugar in your sleep zLo | does grits ali affect blood sugar | what purple berry helps with blood sugar Qj8 | low blood sugar symptoms feeling 8Og hot | autoimmune disease affecting blood OPs sugar | whàt 6qM foods lower blood sugar | carbohydrate drink preoperative to control blood sugar levels 0V5 | uMG 108 blood sugar reading | whats the best way to lower blood 6i2 sugar | 95 blood sugar before eating JeP | does vaping Wzl spike your blood sugar | is sweet potato good y8r for high blood sugar | turkey bacon Umc raises blood sugar | 114 blood sugar not fasting jfb | food to stabilize Ee8 blood sugar | ql7 will probiotics help with blood sugar control | losartan effects on blood sugar WY0 | blood cbd cream sugar 414 | do lemons kGX lower blood sugar | can low hemoglobin cause hhr low blood sugar | low blood kFa sugar causes secretion of | is 129 blood sugar q29 high after eating | how much does a normal blood sugar change rxO after eating | spikes in Ey2 your blood sugar