బీఆర్ఎస్ సంక్షేమ పథకాలను గడప గడపకు

నవ తెలంగాణ- నవిపేట్: మండలంలోని పోతంగల్, హన్మన్ పారం, గాందీనగర్, సిర్నాపల్లి గ్రామలలో బీఆర్ఎస్ పార్టి బూత్ స్థాయి కమీటిలను శుక్రవారం ఏర్పాటు చేశారు. పార్టి చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలను గడప గడపకు తెలియజేసేలా ప్రచారం చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ కృష్ణ మోహన్, నర్సింగ్ రావు, సోసైటి చైర్మన్ మగ్గరి హన్మండ్లు, వైస్ చైర్మన్ బాబర్, బుచ్చన్న, డైరెక్టర్ విజయ్, మానికేశ్వర్ రావు, సంజీవ్ రావు, రాజు తదితరులు పాల్గోన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:51):

viagra prescription q9n assistance program | enomet genuine for sale | semanex anxiety reviews | best blogs on erectile dysfunction z45 | sex power cbd cream tonic | how to decrease penis sensitivity gMF | what male RU9 enhancement pill works right away | Plq delay spray and viagra together | official hydromax works | covid 19 vaccine side effects erectile dysfunction 9E3 | ritalin cbd oil and viagra | when does my lu7 penis stop growing | dmaa G76 and erectile dysfunction | HMq male enhancement pills jeremy | turmeric erectile grW dysfunction reddit | online shop viagra eye problems | can we uEF take viagra after alcohol | pre workout usf and erectile dysfunction | herbal male enhancement 0ni supplement | essential oils Scw that enhance libido | Y0o sex side for women | erectile dysfunction doctor in denver pX3 | best hKF buy 100 mg generic viagra | rexazyte reviews genuine | which omX male enhancement works the best | roline 9PV male enhancement cream site | viagara cbd cream side effects | what veX are other uses for viagra | will a hernia nym cause erectile dysfunction | germany niubian PaJ male enhancement | erectile dysfunction desi ilaj T2h | how 3d7 to take sildenafil 20 mg for erectile dysfunction | what is the best treatment yMu for ed | dabur oil products cbd vape | legendz male enhancement pills L66 | online sale men vitality supplements | penis patch big sale | can p52 i take half tablet of viagra | test booster for sale review | increase anxiety libdo | sex vitamins j7B for men | what store sells viagra z8I | dr oz recommended erectile apG dysfunction | safest most natural male yxH enhancement pill | is RI1 viagra made from watermelon rind | what to tell dr to get viagra ktA | male hgS sexual arousal techniques | n3b viagra and heart conditions | erectile dysfunction due JCY to diabetes icd 10 | que es viagra para E6d mujeres